Home ข่าวสาร อีเธอเรียม

อีเธอเรียม

- Advertisement -BX.in.th Bitcoin Exchange Thailand

บทความเก่า

ผู้ใช้บิทคอยน์รายใหม่อาจเพิ่มขึ้นมาอีก 2 ล้านคนจากสัญญาณ 92% วัยมิลเลเนียลไม่ไว้ใจธนาคาร

เมื่อต้นปี 2016 นี้ ทางทีมวิจัยของเฟสบุคที่ชื่อว่า Facebook IQ ได้ตีพิมพ์สมุดปกขาวที่ชื่อว่า “Millennials + money: The unfiltered journey” เพื่อวิเคราะห์ความเชื่อและแนวคิดของวัยรุ่นสมัยนี้เกี่ยวกับการเงินและระบบธนาคาร โดยงานวิจัยของพวกเขาค้นพบว่า 92 เปอร์เซนของกลุ่มมิลเลเนียลนั้นไม่มีความไว้วางใจต่อธนาคาร โดยทางประชากรณ์ส่วนใหญ่รวมถึงวัยรุ่นยุคมิลเลเนียลเริ่มที่จะรู้ตัวถึงความไม่โปร่งใสในการจัดการการเงินของธนาคารที่ในบ่อยครั้งเอาเงินของประชาชนมาใช้ในทางที่ไม่ควรจะเป็น เงินสดนั้นกำลัจะกลายเป็นอดีตในอีกไม่ช้านี้ เมื่อธนาคารและสถาบันทางการเงินส่วนใหญ่ในบางประเทศเริ่มกำจัดธนบัตรบางชนิดออกไป รวมถึงการจำกัดวงเงินการใช้จ่ายเงินสดด้วย ธนาคารไม่เข้าใจพวกเรา 68 เปอร์เซนของกลุ่มมิลเลนเนียลจากงานวิจัยของพวกเขาบอกว่าธนาคารไม่เข้าใจและล้มเหลวในการให้บริการตามความต้องการของพวกเขา ระบบที่ล้าสมัยของธนาคารบางระบบนั้นไม่สามารถใช้การได้อย่างเต็มที่ในยุคปัจจุบัน นอกจากนั้นทีม Facebook IQ ยังเผยให้เห็นอีกว่า...

บทความการวิเคราะห์ราคาเก่า