แบงก์ชาติไทยจับมือธนาคารพาณิชย์เปิดตัวหนังสือค้ำประกันบน Blockchain รายแรกของโลก

เทคโนโลยี Blockchain ถูกนำไปใช้แพร่หลายมากขึ้น ล่าสุดธนาคารแห่งประเทศไทยร่วมมือกับธนาคารพาณิชย์อีก 22 แห่งเปิดตัวบริษัท BCI (แห่งประเทศไทย) ออกมาแล้วซึ่ง BCI นี้เป็นบริษัทที่ให้บริการออกหนังสือค้ำประกันบน Blockchain รายแรกของโลก ทั้งนี้หนังสือค้ำประกันนั้นมีส่วนสำคัญที่ทำหน้าที่เป็นหลักประกันในสัญญาธุรกิจเมื่อฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งผิดสัญญา โดยธนาคารผู้ออกหนังสือค้ำประกันจะเป็นผู้รับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึ้น  ในงานสัมมนา  Blockchain the Series at … Continue reading แบงก์ชาติไทยจับมือธนาคารพาณิชย์เปิดตัวหนังสือค้ำประกันบน Blockchain รายแรกของโลก