<?php wp_title('|', true, 'right'); ?>

bitkub-2022-769x90

Changpeng Zhao CEO ของ Binance ได้คาดการณ์อนาคตของ DeFi ในอีก 10 ปีข้างหน้า

bitkub-2022-768x90

ติดตามสยามบล็อกเชนบนSiam Blockchain

นาย Changpeng Zhao  CEO ของกระดานเทรดระดับโลกคาดการณ์ว่า DeFi และ DEXes จะรุ่งโรจน์ในอนาคต

ในการสัมภาษณ์ของช่อง Bankless ใน Youtube นาย Changpeng Zhao CEO ของ Binance คาดการณ์ว่าในอีก 10 ปี โปรเจคการเงินแบบกระจายอำนาจ DeFi จะใหญ่กว่าการเงินแบบรวมศูนย์ CeFi และกระดานเทรดแบบรวมศูนย์ CEXes

“ผมคิดว่าในอีก 5 หรือ 10 ปีข้างหน้า ผมคิดว่า DEXes และ DeFi จะใหญ่กว่า CeFi ”

bitazza-may-768x90

นาย Zhao ยังบอกอีกว่า แม้ว่าเขาเชื่อว่า CeFi จะถูกทำลายโดย DeFi แต่เขาก็ยังเชื่อว่าในอนาคตพวกเขาสามารถอยู่ร่วมกับมันได้ เนื่องจากผู้คนจำนวนมากยังคงชอบวิธีการใช้งานแบบเดิม ๆ อยู่

“ผมคิดว่าใช้เวลานานกว่าระบบแบบมีศูนย์กลางจะไม่มีใครใช้ และผมคิดว่า 5 หรือ 10 ปีก่อนที่ DeFi จะใหญ่กว่า CeFi การแลกเปลี่ยนแบบรวมศูนย์จะยังคงมีบทบาทในอีกหลาย 10 ปีข้างหน้า”

“ผมคิดว่าเพราะยังมีอีกหลายคนที่ถนัดการใช้ Email และ Password หากคุณถามคนรุ่นพ่อหรือรุ่นแม่ พวกเขายังต้องการที่ใช้มันมากกว่าการใช้แท่ง USB เพื่อถอดรหัสข้อมูล Private Key ของตัวเอง”

“ผมคิดว่าเมื่อถึงจุด ๆ หนึ่ง เทคโนโลยีแบบกระจายอำนาจจะใช้งานได้มากขึ้น และมันใช้งานง่ายกว่าจริง ๆ เพราะคุณไม่จำเป็นต้องทำ KYC หรือการยืนยันตัวตร คุณไม่จำเป็นต้องทำสิ่งที่น่าเบื่อพวกนี้ คุณสามารถควบคุมกระเป๋าของคุณได้ด้วยตัวเอง”

miningpro-may-768x90