<?php wp_title('|', true, 'right'); ?>

bitkub-2022-769x90

นักวิจัยของ Greyscale เผยตลาดคริปโตอาจอยู่ในช่วงขาลงนานถึง 8 เดือน 

bitkub-2022-768x90

ติดตามสยามบล็อกเชนบนSiam Blockchain

จากบทวิเคราะห์ของทาง Grayscale Investments ตลาดคริปโตเคอเรนซีแข็งค่าขึ้นในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา แต่ผู้จัดการสินทรัพย์ดิจิทัล  คาดการณ์ว่าตลาดหมีอาจยังคงอยู่ต่อไปอีกถึง 8 เดือน

Matt Maximo และ Michael Zhao นักวิจัย Grayscale รายงานว่า ตลาดคริปโตมีการเปลี่ยนแปลงวัฏจักรเช่นเดียวกับตลาดการเงินและเศรษฐกิจแบบดั้งเดิม โดยพวกเขาเปรียบเทียบสถานะปัจจุบันของอุตสาหกรรมกับระยะเวลาตลาดคริปโตขาลงครั้งก่อน

Maximo และ Zhao กล่าวว่า หากเราสามารถที่จะคิดโดยการนำ ราคาที่ต่ำกว่าตลาด หาร ด้วยจำนวน Bitcoin ที่ยังหมุนเวียนอยู่ นั่นอาจจะสามารถมองเห็นแนวโน้มในช่วงเวลา 5-6 เดือนได้ และนักวิจัย ของ The Grayscale ยังตั้งข้อสังเกตอีกว่า วัฏจักรของตลาดคริปโตนั้นใช้เวลาประมาณ 4 ปีจากจุดสูงสุดสู่ระดับต่ำสุด วัฏจักรปัจจุบันซึ่งเริ่มในปี 2020 อยู่ที่ประมาณ 1,198 วัน

bitazza-may-768x90

Grayscale กล่าวว่า การใช้จ่ายของรัฐบาลเพื่อยับยั้บการระบาดครั้งใหญ่ของ coronavirus นั้นได้กระตุ้นให้นักลงทุนเริ่มใช้ประโยชน์จากหรือใช้เงินทุนที่ยืมมาเพื่อการเทรด 

โดยรายงานได้ชี้ไปที่การล่มสลายของ Stablecoin TerraUSD (UST) ความล่าช้าในการอัพเกรด The Merge ของ Ethereum, รวมถึงการล้มละลายของ Celsius อีกด้วยว่าเป็น สาเหตุเบื้องหลังที่จะทำให้ตลาดคริปโตแย่ลง 

miningpro-may-768x90