<?php wp_title('|', true, 'right'); ?>

คริปโตเคอร์เรนซี และ โทเคนดิจิทัลมีความเสี่ยงสูง ท่านอาจสูญเสียเงินลงทุนได้ทั้งจํานวน โปรดศึกษาและลงทุนให้เหมาะสมกับระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้

bitkub-2022-769x90

Bitkub ชี้แจงถอดถอน PROEN จากการเป็น Node Validator พร้อมแปลงสถานะสู่ Tech Partner

bitkub-2022-768x90

ติดตามสยามบล็อกเชนบนSiam Blockchain

ตามที่คุณ กิตติพันธ์ ศรีบัวเอี่ยม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท โปรเอ็น คอร์ป จำกัด(มหาชน) หรือ PROEN ได้เข้าแจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยโดยมีเนื้อสำคัญในการบอกเลิกสัญญาการลงทุนในเหรียญ KUB กับ Bitkub ตอนนี้ Bitkub ได้ออกมาชี้แจงถึงการถอดถอนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

โดย Bitkub ได้ออกมาประกาศเรื่องการถอดถอนบริษัท โปรเอ็น คอร์ป จำกัด (มหาชน) จากการเป็น Node Validator และเปลี่ยนแปลงสถานะสู่การเป็น Tech Partner เพื่อการสนับสนุนการพัฒนา Bitkub Chain ต่อไป

ประกาศ ถอดถอน บริษัท โปรเอ็น คอร์ป จำกัด (มหาชน) (“PROEN”) จากการเป็นผู้ตรวจสอบธุรกรรม (Node Validator –  POSA) ของ บริษัท บิทคับ บล็อคเชน เทคโนโลยี จำกัด (“Bitkub Chain”) สืบเนื่องจากการที่ PROEN ได้ชี้แจงแก่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ในเรื่องของผลการอนุมัติการลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัลกับทาง Bitkub Chain 

bitazza-may-768x90

ซึ่งทำให้ทาง PROEN ไม่สามารถปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการเข้าร่วมเป็น Node Validator – POSA  ที่ระบุไว้ใน Bitkub Chain White Paper V2.2 ภายในระยะเวลาที่กำหนด Bitkub Chain จึงต้องทำการถอดถอน PROEN จากการเป็น Node Validator – POSA โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 18 สิงหาคม 2565 เป็นต้นไป

ทั้งนี้ทาง Bitkub Chain ได้ปรับสถานะ PROEN เป็นพันธมิตรด้านเทคโนโลยี (Tech Partner) ตามความเหมาะสมในด้านความชำนาญ โดยจะร่วมกันสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยี Bitkub Chain และร่วมมือกันในด้านต่าง ๆ สู่การเป็นโครงสร้างพื้นฐานระบบเศรษฐกิจดิจิทัลของไทยในอนาคตต่อไป

อย่างไรก็ตามราคาของเหรียญ KUB ยังไม่มีการเคลื่อนไหวต่อข่าวสารการถอดถอนของ Node Validator อย่างมีนัยสำคัญโดยปัจจุบันยังคงซื้อขายอยู่ที่ราคา 88.38 บาทซึ่งลดลง 2.36% ใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา

miningpro-may-768x90