<?php wp_title('|', true, 'right'); ?>

คริปโตเคอร์เรนซี และ โทเคนดิจิทัลมีความเสี่ยงสูง ท่านอาจสูญเสียเงินลงทุนได้ทั้งจํานวน โปรดศึกษาและลงทุนให้เหมาะสมกับระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้

bitkub-2022-769x90

วุฒิสมาชิกของเท็กซัสยกย่องการขุด Bitcoin ว่าเป็น ‘สิ่งที่ดีสำหรับสิ่งแวดล้อม’

bitkub-2022-768x90

ติดตามสยามบล็อกเชนบนSiam Blockchain

นาย Ted Cruz วุฒิสมาชิกของรัฐเท็กซัส ได้บอกว่าการขุด Bitcoin เป็นสิ่งที่ดีต่อสิ่งแวดล้อม และได้ขจัดความกังวัลที่เกี่ยวกับการใช้พลังงานของ Bitcoin

นาย Cruz ได้บอกในระหว่างการสัมภาษที่เผยแพร่โดยสื่อ Vice News เมื่อวันที่ 20 สิงหาคมว่า การขุด Cryptocurrency มีแต่ข้อดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากนักขุดมีใช้การใช้พลังงานหมุนเวียน

ที่น่าสนใจคือ นาย Cruz แนะนำว่าการขุด Bitcoin จะเป็นการสร้างอาชีพและการสร้างรายได้ โดยเขาได้บอกว่า

bitazza-may-768x90

“Cryptocurrency มีข้อดีต่อสิ่งแวดล้อม เพราะพวกมันสามารถใช้พลังงานหมุนเวียนที่ติดค้างและไม่ได้นำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ Bitcoin ยังทำให้คนมีรายได้หาเลี้ยงครอบครัว และสิ่งนี้ก็เป็นผลดีต่อสิ่งแวดล้อมเช่นกัน”

ความสามารถของ Bitcoin ในการแบ่งกริด

นาย Ted Cruz ได้บอกว่าการใช้พลังงานไปกับการขุด Bitcoin เป็นสิ่งสามารถทำพร้อมกันกับการใช้พลังงานในการทำอย่างอื่นได้

“เนื่องจากความสามารถในการเปิดปิดการขุด Bitcoin ทันที หากคุณมีช่วงที่มีปัญหาการขาดแคลนพลังงานหรือวิกฤตด้านพลังงาน ไม่ว่าจะเป็นภัยธรรมชาติหรือะไรก็ตามที่ทำให้กำลังการผลิตไฟฟ้าลดลง คุณก็สามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบการใช้พลังงานได้ทันที”

ผู้ร่างกฏหมายอ้างว่าเท็กซัสเป็นสถานที่ที่เหมาะสำหนับการขุด Bitcoin โดยนาย Cruz ได้บอกว่าการขุด Bitcoin มีบทบาทสำหรับในการเสริมความแข็งแกร่งของกริดไฟฟ้า

Ted Cruz สนับสนุน Bitcoin

นาย Ted Cruz วุฒิสมาชิกของรัฐเท็กซัส ได้บอกว่าต้องการให้รัฐเท็กซัสเป็น Oasis ของ Bitcoin และ Cryptocurrency

รัฐบาลของรัฐเท็กซัสได้วางมาตรการเพื่อสนับสนุนและดึงดูดนักขุด Bitcoin โดยการออกระบบที่จ่ายเงินให้ผู้ประกอบการที่ปิดการขุด Bitcoin ในช่วงที่มีความต้องการพลังงานสูง

สื่อ Finbold รายงานว่า นักขุดบางคนได้รับค่าตอบแทนจำนวนมากจากการหยุดการทำงานของเครื่องขุดในช่วงเกิดการเหตุการณ์ Heatwave

โดยรวมแล้ว สหรัฐอเมริกาได้กลายเป็นจุดหมายปลายทางสำหรับนักขุดคริปโต โดยหลายรัฐกำลังหาทางดึงดูดนักขุดโดยเสนอแหล่งพลังงานหมุนเวียนเพื่อช่วยลดการปล่อยก๊าชคาร์บอนไดออกไซต์จากการขุดด้วยพลังงานที่ไม่ได้มาจากพลังงานหมุนเวียน
Source : Finbold

miningpro-may-768x90