<?php wp_title('|', true, 'right'); ?>

คริปโตเคอร์เรนซี และ โทเคนดิจิทัลมีความเสี่ยงสูง ท่านอาจสูญเสียเงินลงทุนได้ทั้งจํานวน โปรดศึกษาและลงทุนให้เหมาะสมกับระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้

bitkub-2022-769x90

Vitalik Buterin ผู้ก่อตั้ง Ethereum เสนอเก็บค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม สำหรับชื่อ ENS Domains ที่สร้างซ้ำ

bitkub-2022-768x90

ติดตามสยามบล็อกเชนบนSiam Blockchain

Vitalik Buterin ผู้ก่อตั้ง Ethereum เสนอให้เรียกเก็บค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม สำหรับการสร้างชื่อโดเมน Ethereum (ENS) ที่เกิดขึ้นซ้ำ 

ผู้ก่อตั้ง Ethereum กล่าวว่า ระบบการจัดสรรชื่อ ENS ในราคาถูกนั้นไม่ใช่วิธีที่เหมาะสมและไม่ครอบคลุมกับค่าใช้จ่ายทั้งหม ปัจจุบันการจดทะเบียนชื่อโดเมน 5 ตัวอักษร จะเสียเป็นเพียงค่าธรรมเนียมรายปีเพียง $5 เท่านั้น ซึ่งรายได้ที่เกิดจากการขายโดเมนถูกนี้ ดูเหมือนจะไม่เพียงพอที่จะปรับปรุงระบบนิเวศตามที่ Vitalik Buterin กล่าว

การที่โดเมนเหล่านี้ถูกขายออกไปในราคาพิเศษนั้นถือว่าเป็นเรื่องที่สามารถเข้าใจสำหรับแฟน ๆ ของ ENS ที่ซื้อโดเมนเหล่านี้ในปี 2017 และในขณะนี้ผู้คนก็ยังคงซื้อโดเมนเหล่านี้ได้ อย่างไรก็ตาม Vitalik กล่าวเตือนว่าการซื้อและขายโดเมน ENS แบบเก็งกำไร อาจส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศของ ENS แบบ DAO ได้ในอนาคต “สถานะที่เป็นอยู่นั้นไม่เป็นธรรม: การซื้อโดเมนทั้งหมดได้ในราคาถูกนั้นยอดเยี่ยมสำหรับคนในปี 2017 และเป็นถือเรื่องปกติในปี 2022 แต่ผลที่ตามมาอาจทำให้ระบบเกิดการบกพร่องอย่างรุนแรงในปี 2050”

bitazza-may-768x90

ด้วยอัตรามาตรฐานของค่าธรรมเนียมของชื่อโดเมนของ ENS ซ้ำที่ 5 ดอลลาร์ (ยกเว้นโดเมน 4 ตัวอักษรที่ราคา 160 ดอลลาร์ต่อปี) Vitalik เสนอว่า ค่าบำรุงรักษาควรเชื่อมโยงอยู่กับความต้องการของตลาดสำหรับชื่อโดเมน โดยเขาได้ทำการยื่นข้อเสนอว่า ค่าธรรมเนียมการบำรุงรักษาประจำปีของโดเมนจะต้องผันผวนตามทิศทางของตลาด ราคาควรเริ่มต้นจากผู้เสนอราคา การทำเช่นนี้จะเป็นการเปิดโอกาสให้ทุกคนสามารถเสนอราคาในชื่อโดเมนใด ชื่อโดเมนหนึ่งได้

การกำหนดราคาให้กับชื่อโดเมนที่ซ้ำ 

การกำหนดราคาที่เกิดซ้ำตามความต้องการ

ผู้เสนอราคาจะส่งราคาเสนอเป็นสัญญา Smart Contract ในระหว่างขั้นตอนการประมูล เจ้าของโดเมนจะมีตัวเลือกในการตอบรับหรือปฏิเสธข้อเสนอของผู้เสนอก็ได้ หากเจ้าของปฏิเสธข้อเสนอ ก็มีความเป็นไปได้ที่พวกเขาจะเริ่มจ่ายเงินเพื่อรักษาโดเมนให้สูงขึ้น 

อีกทางหนึ่ง หากผู้เสนอราคาเสนอราคาเป็นจำนวนมากสำหรับชื่อโดเมน เจ้าของสามารถขายโดเมนให้กับผู้เสนอราคา โดยคิดราคาผู้เสนอราคามากกว่ามูลค่าโดเมน

การกำหนดราคาที่เกิดซ้ำตามอุปสงค์ต่อยอด

จากข้อมูลของ Vitalik การกำหนดราคาปกติตามอุปสงค์แบบต่อยอดจะทำให้โดเมนที่ไม่มีการประมูล ไม่ถูกเรียกเก็บค่าธรรมเนียมรายปี และการเสนอราคาที่มีอยู่สามารถเพิ่มค่าธรรมเนียมโดเมนได้ถึงสูงสุดอยู่ที่ 5 ดอลลาร์ 

ด้วยแนวคิดนี้หมายความว่า ผู้ถือโดเมนจะจ่ายค่าใช้จ่ายรายปีเล็กน้อย เพื่อรักษาโดเมนของตนเอาไว้ ข้อเสนอของ Vitalik จึงถือเป็นเครื่องบ่งชี้ที่ชัดเจนถึงความเป็นกลางในการจัดสรรค่าธรรมเนียมให้กับ ENS DAO

ที่มา : crypto.news

miningpro-may-768x90