<?php wp_title('|', true, 'right'); ?>

คริปโตเคอร์เรนซี และ โทเคนดิจิทัลมีความเสี่ยงสูง ท่านอาจสูญเสียเงินลงทุนได้ทั้งจํานวน โปรดศึกษาและลงทุนให้เหมาะสมกับระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้

bitkub-2022-769x90

ค่าธรรมเนียม Gas บน Binance Smart Chain เฉลี่ยเพิ่มขึ้นกว่า 4.4% เมื่อเทียบกับเดือนกรกฎาคม

bitkub-2022-768x90

ติดตามสยามบล็อกเชนบนSiam Blockchain

จากสถิติข้อมูลล่าสุดพบว่า ค่าธรรมเนียม หรือค่า แก๊สบน Binance Smart Chain นั้นเฉลี่ยเพิ่มขึ้นถึง 4.4% หากเทียบกับเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา

สถิติการทำธุรกรรมบน BSC

จากการคำนวณ จำนวนธุรกรรมบนเครือข่าย BSC เฉลี่ยพบว่า ในเดือนสิงหาคม เครือข่ายมีจำนวนการทำธุรกรรมอยู่ที่  3,212,922 ธุรกรรม ในส่วนของเดือนกรกฎาคม จำนวนธุรกรรมบนเครือข่าย BSC เฉลี่ย มีจำนวนธุรกรรม  3,702,301 ธุรกรรม ซึ่งหากนำทั้ง 2 เดือนมาเทียบกัน จะเห็นได้ว่าจำนวนธุรกรรมในเดือนสิงหาคมลดลงกว่า 15.2%

โดยเฉลี่ยต่อวันแล้ว จำนวนธุรกรรมบนเครือข่าย BSC ของเดือนสิงหาคมนั้นเฉลี่ยลดลง 15.2 % ต่อวัน

bitazza-may-768x90

สถิติราคาค่าธรรมเนียมบนเครือข่าย BSC

จากสถิติที่ผ่านมาในเดือนกรกฎาคม พบว่าค่าแก๊สในการทำธุรกรรมบน Binance Smart Chain จะอยู่ที่ 6.89 gwei โดยในเดือนสิงหาคม ค่าแก๊สในการทำธุรกรรมบน Binance Smart Chain เฉลี่ยอยู่ที่ 7.21 ซึ่งจะคิดเป็นค่า gwei ที่เพิ่มขึ้น 4.4%

แต่อย่างไรก็ดี ค่าแก๊สที่สูงสุดของเดือนสิงหานั้นอยู่ที่ 8.68 gwei และราคาแก๊สที่ต่ำที่สุดอยุ่ที่ 6.64 gwei

สรุป

กิจกรรมโดยรวมบน Binance Smart Chain ยังคงลดลงอย่างต่อเนื่อง และค่าแก้สมีการปรับเพิ่มขึ้นเล็กน้อย สำหรับค่าธรรมเนียมในการใช้งานบนเครือข่าย Binance Smart Chain

ข้อมูลแสดงให้เห็นว่า กิจกรรมของเครือข่าย BSC กำลังลดลงเรื่อย ๆ  ซึ่งจากสถิติเหล่านี้ อาจบ่งชี้ถึงแนวโน้มขาลงที่กำลังดำเนินอยู่ในปัจจุบัน

ที่มา : dailyhodl

miningpro-may-768x90