<?php wp_title('|', true, 'right'); ?>

บาห์เรนไฟเขียว อนุมัติชำระเงินด้วย Crypto ผ่านความร่วมมือระหว่าง EazyPay กับ Binance

ติดตามสยามบล็อกเชนบนSiam Blockchain

เมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมานี้ ธนาคารกลางแห่งบาห์เรนได้เปิดใช้งานการชำระเงินด้วย Crypto ในประเทศแล้ว รวมถึงอนุญาตให้ใช้ EazyPay สำหรับการชำระเงินดังกล่าว ซึ่งข่าวนี้ได้รับการประกาศโดยตรงจาก CEO ของ EazyPay อย่าง Nayef Alawi

ในขณะนี้ EazyPay ได้ร่วมมือกับ Binance เพื่อขยาย point-of-sale (POS) ให้มีจำนวนมากกว่า 5,000 จุด รวมถึงเพิ่มช่องทางการชำระเงินทางออนไลน์ในบาห์เรน ซึ่งจะช่วยรองรับการชำระเงินด้วย Bitcoin ที่กำลังจะเกิดขึ้นทั่วประเทศ

สำหรับผู้ที่ต้องการใช้ Bitcoin ในการชำระเงิน จะได้รับรหัส QR code จากแพลตฟอร์มของ EazyPay โดยจะต้องสแกนรหัส QR code ด้วยแอป Binance เพื่อให้สามารถชำระเงินในสกุลเงินที่เลือกไว้ได้อย่างราบรื่นและรวดเร็ว

นอกจากนี้ทาง Binance ได้ประกาศว่า จะมอบความสะดวกสบายให้กับธุรกิจต่าง ๆ เช่น ตัวกลางในการชำระเงินอย่าง EazyPay รวมถึงธุรกิจอื่น ๆ ที่ต้องการใช้แพลตฟอร์มเพื่อรองรับการแปลงไปเป็นสกุลเงิน Fiat อย่างรวดเร็ว

ทั้งนี้ธุรกิจในแถบตะวันออกกลางอย่าง Lulu Hypermarket, Sharf DG, Al Zain Jewelry และ Jasmi’s ก็ได้ออกมาประกาศยอมรับสกุลเงิน Crypto มากกว่า 70 รายการเป็นตัวเลือกในการชำระเงินแล้ว

ที่มา: bitcoinist