<?php wp_title('|', true, 'right'); ?>
bitkub-2022-769x90
bitkub-2022-300x250

ความสัมพันธ์ระหว่าง Bitcoin และทองคำ พุ่งแตะจุดสูงสุดในรอบ 40 วัน

bitkub-2022-769x90
bitkub-2022-300x250
ติดตามสยามบล็อกเชนบนSiam Blockchain

หลายปีที่ผ่านมามีหลายคนบอกว่า Bitcoin จะเป็นสินทรัพย์หลบภัยและจะป้องกันความเสี่ยงตากเงินเฟ้อได้ และมันอาจจะมาแทนที่ทองคำ

Bitcoin อาจจะเริ่มเข้าใจความเป็นจริงมากขึ้นหากเราดูความสัมพันธ์ของมันกับทองคำท่ามกลางสภาวะเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นในขณะนี้

สื่อ Bloomberg ได้รายงานเมื่อวันที่ 22 ตุลาคมว่า ความสัมพันธ์ระหว่าง Bitcoin และทองคำพุ่งขึ้นไปแตะที่ระดับ 0.50 ซึ่งเป็นจุดสูงสุดในรอบ 40 วัน

bitazza-may-300x250
bitazza-may-768x90

ความสัมพันธ์ดังกล่าวทำให้ Bitcoin ได้รับความสนใจในฐานะทองคำดิจิทัลมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังสินทรัพย์ทั้งสองประเภทได้รับผลกระบจากอัตราเงินเฟ้อและการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย

ความผันผวนของ Bitcoin ลดลง

มูลค่าของ Bitcoin ได้อยู่ในระดับ 20,000 ดอลลาร์มาเป็นเวลาหลายสัปดาห์ ซึ่งสิ่งนี้แสดงถึงความผันผวนของสินทรัพย์ที่ลดลง และที่สนใจก็คือ Bitcoin มีความผันผวนน้อยกว่า ดัชนี Dow Jones โดยนักยุทธศาสตร์ของ Bank of America ได้บอกว่า

“ความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้น ทำให้นักลงทุนอาจมองว่า Bitcoin จะเป็น Safe Haven ในสภาวะเศรษฐกิจแบบนี้”

ศักยภาพของ Bitcoin และทองคำ

ในขณะที่ Bitcoin และทองคำกำลังต่อสู้กันเพื่อชิงตำแหน่ง Safe Haven แต่ส่วนหนึ่งของตลาดคริปโตก็คือว่า Bitcoin จะให้ผลตอบแทนควบคู่ไปกับการเป็น Safe Haven

นาย Robert Kiyosaki ผู้เขียนหนังสือ “พ่อรวยสอนลูก” ได้คาดการณ์ว่าเศรษฐกิจมีโอกาสพัง และทั้ง Bitcoin และทองคำจะสามารถทำหน้าที่เป็น Store of Value ได้

นอกจากนี้นาย Mike McGlone นักวิเคราห์ของ Bloomberg Intelligence ก็คาดการณ์ว่า Bitcoin และทองคำ จะฟื้นตัวในอนาคต

Source: Finbold