<?php wp_title('|', true, 'right'); ?>
bitkub-2022-769x90
bitkub-2022-300x250

ผลสำรวจเผย วัยรุ่นชาวอเมริกันต้องการเลือกนักการเมืองที่สนับสนุน Crypto เข้ามาในสภา

bitkub-2022-769x90
bitkub-2022-300x250
ติดตามสยามบล็อกเชนบนSiam Blockchain

ผลสำรวจของ CCI แสดงให้เห็นว่าคนรุ่นใหม่ให้การสนับสนุน Crypto มากกว่าภาคธนาคาร

จากผลสำรวจที่ถูกจัดทำโดย Crypto Council for Innovation (CCI) แสดงให้เห็นว่า จุดยืนในเรื่อง Crypto ของผู้สมัครชิงตำแหน่งอาจส่งผลต่อผลลัพธ์ของการเลือกตั้งกลางสมัยของสหรัฐฯ จำนวนผู้ลงคะแนนเสียงจำนวนมากเข้าข้าง Crypto และต้องการเห็นการจัดการกับ Crypto อย่างจริงจัง ทำให้ Crypto เป็นส่วนหนึ่งของระบบเศรษฐกิจ และการมีส่วนร่วมของพรรคทั้งสองกับชุมชน Crypto อย่างแข็งขัน

CCI ได้จัดทำสำรวจกลุ่มตัวอย่างจากประชากรทั้งหมด 1,208 คน เมื่อวันที่ 8-10 ตุลาคม โดยในแบบสำรวจได้สอบถามถึงมุมมองที่มีต่อ Crypto และการเลือกตั้งที่กำลังจะเกิดขึ้น ผลสำรวจพบว่า 13% ของผู้ตอบคำถามเป็นผู้ถือครอง Crypto ตามมาด้วย 16% เป็นผู้ถือครองหุ้นและ 12% ที่เป็นเจ้าของกองทุนรวม ในขณะที่ 5% เป็นผู้ถือหุ้นกู้ Cory Gardner หัวหน้าฝ่ายยุทธศาสตร์การเมืองของ CCI และอดีตสมาชิกวุฒิสภาประจำรัฐโคโลราโด กล่าวว่า ตัวเลขเหล่านี้บ่งชี้ว่ากลุ่มตัวอย่างนี้อาจมีอิทธิพลต่อการเลือกตั้งที่กำลังจะมาถึง

bitazza-may-300x250
bitazza-may-768x90

ผลสำรวจยังพบด้วยว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีการใช้โซเชียลมีเดียในการติดตามข่าวสารทางการเงิน 36% มากกว่าการติดตามข่าวแบบดั้งเดิมที่ 31% Cory Gardner กล่าวว่า “ผู้ออกกฎหมายจำเป็นเข้าใจว่าผู้คนได้ข้อมูลมาจากแหล่งไหน” เพื่อที่จะเข้าใจภารกิจของพวกเขา 36% ของผู้ตอบแบบสอบถามได้ระบุว่า พวกเขาต้องการที่จะเห็น Crypto “ถูกปฏิบัติเป็นกลไกในการฉ้อโกงและการละเมิด” ในขณะที่ 45% “ต้องการให้ผู้ออกกฎหมายควบคุม Crypto อย่างจริงจังและเป็นส่วนหนึ่งของระบบเศรษฐกิจ” และ 52% คิดว่า Crypto จำเป็นต้องมีกฎระเบียบมากกว่านี้ 

ผลวิจัยนี้แสดงให้เห็นว่า Crypto ได้เริ่มเข้ามามีบทบาทในสังคม ไม่เพียงแต่ในด้านเศรษฐกิจ แต่รวมไปถึงด้านการเมืองด้วย จุดยืนที่พรรคการเมืองแต่ละพรรคที่จะลงแข่งขันในการเลือกตั้งกลางสมัยของสหรัฐฯ มีผลต่อคะแนนเสียงที่พวกเขาจะได้รับ และพรรคการเมืองที่มีนโยบายต่อ Crypto อย่างจริงจังมีแนวโน้มว่าจะได้รับการสนับสนุนจากผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งมากกว่า

ทั้งนี้ อิทธิพลของ Crypto ที่มีต่อการเมืองสหรัฐฯ อาจเป็นผลมาจากช่องทางในการรับข่าวสารของคนรุ่นใหม่ สื่อโซเชียลมีเดียที่เข้าถึงได้ง่าย รวดเร็ว และเป็นวงกว้าง ทำให้การเข้าถึงข่าวสาร Crypto ในปัจจุบันง่ายขึ้น เนื่องจากไม่จำเป็นต้องรอข่าวจากสำนักข่าวหลักหรือหนังสือพิมพ์เช่นในสมัยก่อน

ดังนั้น ในอนาคต เราอาจจะได้เห็น Crypto มีอิทธิพลต่อการดำรงชีวิตมากขึ้น และมีผลต่อเรื่องต่าง ๆ รอบตัวมากขึ้น ตามการปรับตัวและกระแสสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัย
ที่มา: Analytics Insight