<?php wp_title('|', true, 'right'); ?>

บริษัท IOG และมหาวิทยาลัย Edinburgh เปิดตัวดัชนีวัดความ Decentralized ของ Blockchain

ติดตามสยามบล็อกเชนบนSiam Blockchain

เมื่อเร็ว ๆ นี้ นาย Aggelos Kiyaias ประธานฝ่าย Cyber Security and Privacy ของมหาวิทยาลัย Edinburgh และหัวหน้าแผนกวิทยาศาสตร์ของบริษัท Input Output Global หรือ IOG ซึ่งเป็นบริษัทที่อยู่เบื้องหลังจากพัฒนาโปรเจ็ค Cardano ได้เปิดตัวโปรเจควัดความ Decentralized ของ Blockchain ที่มีชื่อว่า ‘Edinburgh Decentralisation Index (EDI) Project’

นาย Romain Pellerin CTO ของบริษัท IOG ได้บอกว่าโปรเจ็ค EDI ออกแบบมาเพื่อวัดความ  Decentralized ของเครือข่าย Blockchain ซึ่งก้าวกระโดดที่สำคัญของอุตสาหกรมคริปโต

เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2022 นาย Ivan Irakoze พนักงานฝ่าย Marketing ของบริษัท IOG ได้ออกมาพูดถึงโปรเจ็คนี้ โดยบอกว่า

“โปรเจ็ค EDI จะทำให้ความ Decentralized ของเครือข่าย Blockchain มีมาตรฐาน และรัฐบาลสามารถนำโปรเจ็ค EDI ไปใช้เป็นหนึ่งในเครื่องมือที่ใช้ในการตรวจสอบ Cryptocurrency หรือทำให้ผู้ใช้สามารถตรวจสอบความ Decentralized ของเครือข่าย Blockchain ได้แม่นยำยิ่งขึ้น”

“ดัชนีวัดความ Decentralized ของเครือข่าย Blockchain ได้รับการออกแบบโดยทีมวิจัยและนักพัฒนาที่ทำงานร่วมกับบริษัท IOG โปรเจ็คนี้สร้างบนในห้องแลปเทคโนโลยี บล็อกเชน BLT ที่ดูแลโดย Dr. Daniel Woods อาจารย์ในแผนก Cybersecurity, ศาสตราจารย์ Aggelos Kiayias หัวหน้าแผนกวิทยาศาสตร์ของบริษัท IOG และประธานฝ่าย Cybersecurity and Privacy ของบริษัท UoE”

“โปรเจ็ค EDI จะมีความยืดหยุ่นในการใช้งาน โดยสามารถใช้ประเมินระดับความกระจายอำนาจจากข้อมูลที่ถูกดึงจากเครือข่าย Bitcoin, Etereum, Cardano และเครือข่ายอื่น ๆ”

“ดัชนีวัดความ Decentralized ของ Blockchain สามารถวัดได้หลาย Layer ทั้งในระดับ Hardware กลไกฉันทามติ, Tokenomics, API, การทำกำกับดูแล และการกระจายของโหนดผู้ตรวจสอบ”

Source: Cryptoglobe