<?php wp_title('|', true, 'right'); ?>

นักพัฒนา Ethereum จ่ออัปเกรด ‘Shanghai Hard Fork’ ในเดือนมีนาคม 2023 เพื่อเปิดให้ผู้ใช้ถอน ETH ที่ Stake ไว้

ติดตามสยามบล็อกเชนบนSiam Blockchain

นักพัฒนา Ethereum ตั้งเป้าหมายในเดือนมีนาคม 2023 สำหรับการอัปเกรด Hard Fork ครั้งต่อไปที่เรียกว่า “Shanghai” โดยการอัปเกรดดังกล่าวนี้จะเป็นการเพิ่มข้อเสนอ “Ethereum Improvement Proposal (EIP) 4895”

 Shanghai ถือเป็นการอัปเกรดตามเป้าหมายที่จะเปิดให้ผู้ใช้งานแพลตฟอร์มสามารถถอน Ethereum ที่ stake ไว้ด้วยเครื่องมือตรวจสอบความถูกต้องของเครือข่ายได้ ซึ่งสิ่งนับว่าเป็นคุณสมบัติที่ขาดหายไปของเครือข่ายในปัจจุบัน 

ในขณะนี้ผู้ใช้งาน Ethereum ยังไม่สามารถถอนเงินที่ stake ไว้ออกจากบล็อกเชนของ Ethereum ได้ แต่การอัปเกรด Shanghai จะสามารถเข้ามาช่วยแก้ไขปัญหาดังกล่าว ทั้งยังสามารถทำให้แพลตฟอร์มมีความยืดหยุ่นและมีความสะดวกสบายมากขึ้นสำหรับผู้ที่ stake ETH บนเครือข่ายก่อนการอัปเกรด The Merge ซึ่งเป็นการอัปเกรดครั้งล่าสุดของ Ethereum เพื่อเปลี่ยนผ่านไปสู่ proof-of-stake

ในการประชุมครั้งล่าสุด นักพัฒนาของ Ethereum ได้คาดการณ์ถึงกำหนดระยะเวลาเบื้องต้นแล้วว่า การอัปเกรด Shanghai จะเกิดขึ้นเมื่อไร แต่ไม่มีการรับประกันว่าจะเป็นไปตามไทม์ไลน์ที่เสนอ เนื่องจากอาจเกิดปัญหาทางด้านเทคนิคขึ้นหรืออาจเกิดปัญหาที่ไม่คาดฝันอื่น ๆ เมื่อถึงกำหนดการ

“การถอนเงินจะเปิดใช้งานผ่าน Shanghai บนเครือข่าย mainnet ในเดือนมีนาคม ถ้าหากทุกอย่างเป็นไปตามแผนที่วางไว้” Pooja Ranjan ผู้จัดการโครงการของ Ethereum Cat Herders กล่าวกับทางสื่อข่าว The Block

นอกจากนี้ ในการประชุมของนักพัฒนายังได้มีการหารือถึงการอัปเกรด Hard Fork ครั้งต่อไป หลังจาก Shanghai ว่าจะมีขึ้นในช่วงไตรมาสที่3 ของปี 2023 โดยการอัปเกรดครั้งหน้าเรียกว่า “proto-danksharding” หรือ ข้อเสนอ EIP 4844 ซึ่งเป็นการอัปเกรดที่จะปรับปรุงความสามารถของเครือข่ายให้สามารถจัดการธุรกรรมได้มากขึ้น

ข้อเสนอ EIP 4844 จะนำการทำธุรกรรมรูปแบบใหม่มาสู่ Ethereum คือ “ธุรกรรม shard blob” ซึ่งจะช่วยให้สามารถจัดเก็บและเข้าถึงข้อมูลนอกเครือข่ายด้วย Ethereum nodes ได้ชั่วคราว เพื่อตอบสนองความต้องการในการปรับขนาดของแอปบล็อกเชน

ที่มา: theblock