<?php wp_title('|', true, 'right'); ?>

รายงานใหม่ของ JPMorgan เผย ชาวอเมริกันถือ Crypto เพิ่มขึ้นจากปีก่อนถึง 13%

ติดตามสยามบล็อกเชนบนSiam Blockchain

งานวิจัยใหม่ที่จัดทำโดย JPMorgan เปิดเผยว่า ชาวอเมริกันกว่า 13% หรือคิดเป็นจำนวนราว ๆ 43 ล้านคน เคยถือ Crypto ณ จุดในจุดหนึ่ง

ตามงานวิจัยที่มีการเปิดเผยเมื่อวันที่ 13 ธันวาคมในหัวข้อ “พลวัตรและประชากรของชาวสหรัฐฯ ที่ใช้สินทรัพย์ Crypto ในครัวเรือน” แสดงให้เห็นว่าจำนวนชาวอเมริกันที่ถือ Crypto มีเพิ่มมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัดจากปี 2020 จากมีผู้ Crypto อยู่เพียงแค่ 3%

ข้อมูลล่าสุดของ JPMorgan มาพร้อมข้อมูลการวิเคราะห์ตรวจสอบการโอนเงินเข้าบัญชีจากบัญชีของกลุ่มตัวอย่างผู้ใช้บริการมากกว่า 5 ล้านคน พบว่าผู้ใช้บริการจำนวน 600,000 คนของกลุ่มตัวอย่างเคยแลกเปลี่ยนเงินสดกับ Crypto  ณ จุดใดจุดหนึ่งในช่วงระหว่างปี 2020 ถึงปี 2022

งานวิจัยนี้ยังพบด้วยว่า ผู้ถือ Crypto ส่วนใหญ่มักจะซื้อ Crypto ในช่วงที่ราคา Crypto กำลังพุ่งขึ้น โดยจำนวนเงินสดที่ส่งเข้าบัญชีกระดานเทรด Crypto มักจะมากกว่าเงินสดที่ถูกนำถอนจากบัญชีมาก แสดงให้เห็นว่า ผู้คนมักจะถือ Crypto ในช่วงเวลาดังกล่าว

ความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นเมื่อราคา Crypto ร่วงลงในปี 2022 ตามข้อมูลของ JPMorgan ในเดือนที่ผ่านมา จำนวนเงินสดที่ถูกแปลงไปเป็น Crypto มีจำนวนมากกว่าการโอนเงินออกเพียงเล็กน้อย

JPMorgan กล่าวว่า นี่เป็นผลลัพธ์จากทั้งราคาที่ลดลงและแนวโน้มการเก็บออมเงินที่ลดลงของชาวอเมริกาตั้งแต่เกิดการแพร่ระบาดของโควิด-19

“พวกเราเห็นการใช้ Crypto ที่เพิ่มขึ้นและลดลงตั้งแต่ช่วงการระบาดของโควิด-19 ซึ่งมีความเกี่ยวเนื่องกับการเคลื่อนไหวของนักลงทุนรายย่อยและราคาตลาดตามที่เห็นได้จากงานวิจัย กระแสการเลื่อนไหลของ Crypto ยังสามารถติดตามได้จากการเก็บออมเงินในภาคครัวเรือน ซึ่งพุ่งสูงขึ้นเป็นอย่างมากในช่วงต้นของการแพร่ระบาดของโควิด-19 ก่อนจะเริ่มลดลงในภายหลัง”

งานวิจัยชุดนี้ยังได้แสดงให้เห็นถึงกลุ่มประชากรที่น่าจะซื้อ Crypto มากที่สุดอีกด้วย โดยพบว่า เพศชายมักจะซื้อ Crypto มากกว่าเพศหญิง และผู้ที่มีอายุน้อยมักจะซื้อ Crypto มากกว่าผู้ที่มีอายุมาก ตัวอย่างเช่น งานวิจัยนี้พบว่า กลุ่มประชากรชายในช่วงเจน millennial มากกว่า 25% ซื้อ Crypto ในขณะที่กลุ่มประชากรหญิงในช่วงเจน millennial ซื้อ Crypto เพียง 12% และกลุ่มประชากรชายในช่วง baby boomer ซื้อ Crypto เพียงแค่ 5%

งานวิจัยชุดนี้ยังพบด้วยว่า ผู้ถือ Crypto ยังเป็นประชากรส่วนน้อย โดยมีค่ามัธยฐานน้อยกว่าจำนวนรายรับที่ได้หลังจากหักภาษีและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในหนึ่งสัปดาห์  

ตลาด Crypto มีมูลค่าร่วงลงอย่างมากในปี 2022 ซึ่ง Bitcoin มีราคาร่วงจาก 47,459 ดอลลาร์ลงมาอยู่ที่ 17,145 ดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ได้ราคาร่วงลงมาจาก 3,521 เมื่อเดือนเมษายนลงมาอยู่ที่ 1,270 ดอลลาร์

การร่วงลงของราคา Crypto ในตลาดเป็นผลมาจากเหตุการณ์ล่มสลายของเหรียญ StableCoin TerraUSD stablecoin ซึ่งสูญเสียการ peg กับค่าเงินดอลลาร์เมื่อเดือนพฤศภาคม และการล่มสลายของกระดานเทรด Crypto เจ้าใหญ่ FTX ในเดือนพฤศจิกายน

รายได้จากค่าธรรมเนียมของกระดานเทรด Crypto หลายเจ้าร่วงลดลง โดย Coinbase  ระบุว่า บริษัทสูญเสียรายได้จากค่าธรรมเนียมไปกว่า 50% ในช่วงที่ผ่านมา

แม้ราคา Crypto จะร่วงลงและมีวอลุ่มเทรดลดน้อยลง แต่งานวิจัยชุดใหม่นี้ได้แสดงให้เห็นว่า จำนวนผู้ถือ Crypto ยังคงเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา


ที่มา: Cointelegraph