<?php wp_title('|', true, 'right'); ?>

Grayscale อาจเทขาย Bitcoin มูลค่ากว่า 3.7 แสนล้านบาท ถ้าหากแผนเสนอเปิดตัว ETF ล้มเหลว

ติดตามสยามบล็อกเชนบนSiam Blockchain

เมื่อไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมานี้ สื่อข่าว Wall Street Journal รายงานว่า Grayscale ยักษ์ใหญ่ด้านการจัดการสินทรัพย์ Crypto กำลังพิจารณาขาย Bitcoin บางส่วนเพื่อคืนเงินทุนให้กับลูกค้า ถ้าหากแผนของบริษัทสำหรับการเสนอเปิดตัวกองทุน Bitcoin ETF นั้นล้มเหลว โดย Grayscale อาจสำรวจทางเลือกอื่นในการคืนทุนของ Grayscale Bitcoin Trust (GBTC) ให้กับผู้ถือหุ้น

ตามจดหมายที่ Michael Sonnenshein CEO ของ Grayscale ส่งถึงนักลงทุน เขาเขียนระบุว่าตัวเลือกดังกล่าวอาจรวมถึง “คำเสนอซื้อมากถึง 20% ของจำนวนหุ้นของ Trust ที่ขายไปแล้วมูลค่ากว่า 10,700 ล้านดอลลาร์”

ขณะนี้หุ้น Grayscale Bitcoin Trust มีการซื้อขายด้วยส่วนลดที่มากเกินกว่า 50% ซึ่งถือเป็นจำนวนที่ต่ำกว่าราคาสปอตของ BTC โดยข่าวดังกล่าวเกิดขึ้นหลังจากการล่มสลายของ FTX ซึ่งได้สั่นคลอนความเชื่อมั่นของนักลงทุนในอุตสาหกรรม Crypto และกระตุ้นให้เกิดการตรวจสอบเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเงินทุนสำรองของกระดานเทรดต่าง ๆ

ในเดือนตุลาคม Grayscale ได้ดำเนินการฟ้องร้องคดีทางกฎหมายกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของสหรัฐ (SEC) โดยกล่าวหาว่า SEC ได้แสดงอคติต่อการขอเสนอเปิดตัวกองทุน Bitcoin ETF

“ในการทำเช่นนั้น คณะกรรมาธิการได้ยกเลิกการคุ้มครองนักลงทุน และได้ใช้ดุลยพินิจในทางที่ผิด โดยมีส่วนร่วมในการเลือกผู้ชนะและผู้แพ้ในผลิตภัณฑ์การลงทุนตามอำเภอใจ”

ที่มา: dailyhodl