<?php wp_title('|', true, 'right'); ?>

Ren เตรียมสร้าง REN 2.0 กว่า 180 ล้านโทเคนหลัง Alameda Research ผู้สนับสนุนหลักล้มละลาย

ติดตามสยามบล็อกเชนบนSiam Blockchain

ชุมชนของ Ren โครงการที่ดูแล Bitcoin ซึ่งมีโทเคนที่เรียกว่า renBTC ได้โหวตให้สร้างโทเคน REN ใหม่กว่า 180 ล้านโทเคนหรือมูลค่าประมาณ 10.8 ล้านดอลลาร์เพื่อเป็นเงินทุนสำหรับการจัดหาโปรโตคอล REN 2.0 ใหม่หลังจากการล่มสลายของ Alameda Research ผู้สนับสนุนหลักของ Ren เมื่อเดือนที่แล้ว

ในเดือนพฤศจิกายน ทีมงาน Ren ประกาศว่าจะปิดการดำเนินงานในฐานะโครงการที่ดำเนินการจากส่วนกลางซึ่งเรียกว่า Ren 1.0 เนื่องจากปัญหาด้านเงินทุน

อย่างที่ทราบกันดี Ren ถูกซื้อกิจการในเดือนกุมภาพันธ์ 2021 โดย Alameda Research แต่การล่มสลายของบริษัททำให้แหล่งสนับสนุนการเงินหลักของ Ren หายไป ทีมงานจึงตัดสินใจยุติการดำเนินการโปรโตคอลของ Ren 1.0 ลงและเลือกที่จะแทนที่ด้วย Ren 2.0 

ทั้งนี้ทีมงานต้องการเงินทุนในการเปลี่ยนไปใช้เวอร์ชันใหม่จึงได้ออกโทเคน REN 2.0 ใหม่ขึ้นมา

การโหวตการปกครองของ Ren 

เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม ทีมงาน Ren ได้เสนอให้สร้างโทเค็นใหม่ที่จะทำหน้าที่เป็นทุนสำหรับโครงการ Ren 2.0 โปรโตคอล Ren ใส่ข้อเสนอบนแพลตฟอร์ม Snapshot เพื่อให้สมาชิกกำกับดูแลหรือผู้ถือโทเคน REN ที่มีอยู่ลงคะแนนเสียง

ส่วนหนึ่งของการโหวตที่ได้รับอนุมัติในขณะนี้ สมาชิกมีตัวเลือก 4 ตัวเลือกสำหรับจำนวนโทเค็น 50 ล้าน 100 ล้าน 150 ล้าน หรือ 200 ล้าน นอกจากนี้ยังมีตัวเลือกในการปฏิเสธข้อเสนออีกด้วย

เพื่อให้ข้อเสนอผ่านไป ผู้ลงคะแนนอย่างน้อย 51% ต้องเลือกหนึ่งใน 4 ตัวเลือกแรก ก่อนที่จะถึงค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักจากคะแนนเสียงทั้งหมดรวมกัน 

ตามข้อมูลจาก Snapshot มีเพียง 5.12% ของผู้ลงคะแนนที่ปฏิเสธข้อเสนอ โดยผู้ลงคะแนนเสียงส่วนใหญ่ 80.78% เลือกตัวเลือกสำหรับ 200 ล้านโทเคน ส่วนน้อย 1.08% โหวตเห็นชอบ 150 ล้านโทเคน 2.05% เลือก 100 ล้านโทเคน และ 10.97% เห็นชอบ 50 ล้านโทเคน 

เมื่อใช้ค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของผลลัพธ์เหล่านี้ คาดว่าโทเคน Ren มากกว่า 180 ล้านโทเคนจะถูกสร้างขึ้นด้วยมูลค่าประมาณ 10.8 ล้านดอลลาร์ ณ ราคาตลาดปัจจุบัน

การอนุมัติการสร้างโทเค็นใหม่จะเป็นขั้นตอนแรกสำหรับทีมโปรโตคอล Ren ด้วยคำสั่งนี้ ซึ่งทีมงานวางแผนที่จะเปลี่ยนไปใช้โปรโตคอลเวอร์ชันใหม่ถึงแม้ว่าจะมีความเสี่ยงอยู่บ้างก็ตาม

อย่างไรก็ตามเมื่อเวอร์ชัน 1.0 ยุติลง เป็นไปได้ว่าผู้ถือ renBC อาจไม่สามารถกู้คืนได้ ดังนั้นทีมงานจึงออกคำเตือนว่าให้ถอนหรือเปลี่ยนคืนมูลค่าให้เรียบร้อยซึ่งยังคงเหลืออีก renBTC มูลค่า 12.5 ล้านดอลลาร์ที่อยู่บน Ethereum