<?php wp_title('|', true, 'right'); ?>

บริษัทวิเคราะห์ Glassnode เผย 2 วิธี ที่จะช่วยให้ลดภาษีเงินได้จาก Crypto ก่อนสิ้นปี 2022 นี้

ติดตามสยามบล็อกเชนบนSiam Blockchain

ในขณะที่ปี 2022 เป็นปีที่ยากจะลืมสำหรับเหล่านักลงทุน การยื่นแบบแสดงรายการภาษี Crypto ก่อนสิ้นเดือนยังคงต้องทำอยู่ นักลงทุนหลายคนกังวลเกี่ยวกับการขาดทุนที่ยังไม่เกินขึ้นจริงในพอร์ต Crypto ของพวกเขา ในขณะที่ความล้มเหลวในการรายงานสินทรัพย์ crypto และธุรกรรมเกี่ยวกับการคืนภาษีกับสรรพากรพื้นที่อาจทำให้เหล่านักลงทุนในทวีปอเมริกาเหนือต้องเดือดร้อน

แพลตฟอร์มติดตามราคา Crypto และคำนวนภาษี Glassnode ได้เสนอวิธีการขอลดภาษีด้วยวิธีการดังต่อไปนี้

ใช้บทบัญญัติทางภาษีให้เป็นประโยชน์

สินทรัพย์ Crypto ส่วนใหญ่ โดยเฉพาะ Bitcoin ราคาร่วงลงเป็นอย่างมากในปีนี้ นักลงทุน Crypto บางคนอาจพยายามลดภาษีโดยการรายงานรายได้ต่ำกว่าความเป็นจริง ซึ่งอาจทำให้ถูกสรรพากรพื้นที่ลงโทษได้ เพราะอย่างนั้นนักลงทุน Crypto ในสหรัฐฯ จึงควรที่จะทำความเข้าใจบทบัญญัติทางภาษีที่มีเพื่อนำไปประยุกต์ใช้อย่างเต็มที่

ยกตัวอย่างเช่น หากผู้ลงทุนมีการขาดทุนจากการขาย Crypto มากกว่ากำไรที่ได้ นักลงทุนสามารถหักเงินได้สูงสุด 3,000 ดอลลาร์จากรายได้ปกติและยกยอดขาดทุนที่เหลือไปยังปีบัญชีถัดไป โดยส่วนเกินนี้ สามารถปรับเทียบกับกำไรจากการขาย Crypto ในปีถัดไปได้

นักลงทุนยังสามารถขายสินทรัพย์ดิจิทัลที่ถูกเทรดในราคาต่ำกว่าราคาที่ซื้อมา เพื่อที่จะซื้อคืนในภายหลังในปีเดียวกัน ทำให้นักลงทุนสามารถใช้การสูญเสียรายได้เพื่อหักล้างภาษีจากกำไรในการขาย Crypto ในขณะเดียวกัน วิธีนี้ก็ช่วยให้นักลงทุนสามารถรักษาการถือครองสุทธิได้

เก็บเกี่ยวผลขาดทุนทางภาษี

เมื่อนักลงทุนสามารถทำกำไรสุทธิจากการทำธุรกรรม Crypto ทั้งหมดในหนึ่งปี positions ที่ขาดทุนเหล่านี้สามารถทำให้ส่วนหนึ่งของกำไรที่ได้รับจากการขายเป็นกลาง ซึ่งจะช่วยลดผลรวมภาษีโดยรวม โดยวิธีการนี้เรียกว่า การเก็บเกี่ยวผลขาดทุนทางภาษี อย่างไรก็ตาม วิธีการนี้ไม่เหมือนกับการหักล้างภาษี และจำเป็นต้องใช้การคำนวนหลายอย่าง

อุปสรรคใหญ่ในการระบุว่าสินทรัพย์ Crypto ไหนควรจะขายและการคำนวนการสูญเสียจาก position เหล่านั้น โดย position ที่มีการขายภายใน 365 วัน จะถูกตีว่าเป็นภาษีผลได้จากทุนระยะสั้น ในขณะที่ position ที่ถือนานกว่า 1 ปี จะถูกถือว่าเป็นอัตราภาษีผลได้จากทุนระยะยาว

วิธีดังกล่าวเป็นเพียงตัวอย่างการขอปรับลดภาษีที่ได้จากการเทรด Crypto ในทวีปอเมริกาเหนือ สำหรับประเทศไทย เราอาจจะต้องทำการศึกษากฎหมายภาษีและดูทิศทางกฎระเบียบ Crypto ต่อไป เนื่องจากกฎระเบียบ Crypto ของประเทศไทยนั้น ยังต้องใช้เวลาจนกว่าจะมีกฎระเบียบที่ชัดเจน


ที่มา: Cointelegraph