<?php wp_title('|', true, 'right'); ?>

FED ไฟเขียว ! อนุญาตให้ธนาคารพาณิชย์เปิดให้บริการด้าน Crypto ได้

ติดตามสยามบล็อกเชนบนSiam Blockchain

ธนาคารกลางสหรัฐฯ ประกาศในแถลงการณ์ร่วมว่า ธนาคารพาณิชย์ต่าง ๆ สามารถเปิดให้บริการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ Crypto ได้

“องค์การทางธนาคารต่าง ๆ จะไม่ถูกยับยั้งจากการให้บริการทางธนาคารไม่ว่าจะเป็นสินทรัพย์ใดแก่ผู้ใช้บริการ ตามที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมาย” ธนาคารกลางสหรัฐฯ กล่าวร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่มีหน้าที่กำกับดูแลธนาคารพาณิชย์และระบบการเงิน

อย่างไรก็ตามธนาคารกลางสหรัฐฯ ระบุว่า การถือ Crypto มีแนวโน้วว่าจะไม่ปลอดภัย โดยกล่าวว่า “จากความเข้าใจของและประสบการณ์ของเจ้าหน้าที่เชื่อว่า การสร้างหรือถือครอง Crypto ที่ถูกสร้างขึ้น การจัดเก็บ หรือเคลื่อนย้ายไปยังที่สาธารณะ หรือเครือข่ายกระจายอำนาจ หรือระบบที่คล้ายคลึงกัน มีแนวโน้มที่จะไม่เป็นการสอดคล้องกับแนวทางด้านความปลอดภัยของระบบธนาคาร” 

การ “ถือ” Crypto ในที่นี้ หมายถึง การถือครอง private key ไม่ว่าจะเป็นถือครองด้วยตัวเองหรือผู้ให้บริการอื่นเป็นผู้ถือครองให้ก็ตาม “มีแนวโน้มว่าจะไม่ปลอดภัย” แต่ก็ไม่ได้ถือเป็นการห้ามแต่อย่างใด

หากธนาคารเหล่านี้นำแนวทางด้านความปลอดภัยมาประยุกต์ใช้ เช่น การประกันให้แก่ผู้ที่ถือ Crypto จะถือว่าธนาคารเหล่านี้มีอิสระในการให้บริการที่เกี่ยวข้องกับ Crypto 

แถลงการณ์นี้ ออกตามหลังแถลงการณ์ของธนาคารเพื่อการชำระบัญชีระหว่างประเทศ (BIS) ที่อนุญาตให้ธนาคารสามารถถือครอง Crypto ในเงินกองทุนขั้นที่ 1 ได้สูงสุดอยู่ที่ 1%-2% โดยระบุว่า ธนาคารอาจจะใช้ Crypto เพื่อป้องกันความเสี่ยง และสามารถถือครองได้อย่างไม่จำกัดหาก Crypto นั้นเป็น stablecoin 

จากการเคลื่อนไหวล่าสุดนี้ มีความเป็นไปได้ว่าเราอาจจะได้เห็นการบูรณาการระหว่างภาค Crypto และภาคการเงินดั้งเดิมอย่างธนาคารมากขึ้น เช่นเดียวกับที่เกิดขึ้นกับหุ้น สินค้าโภคภัณฑ์ หรือพันธบัตร


ที่มา: Trustnodes