<?php wp_title('|', true, 'right'); ?>

นักวิเคราะห์ Bloomberg ชี้ ! ภาวะเศรษฐกิจถดถอยทั่วโลก จะเป็นตัวจุดฉนวนให้ Bitcoin พุ่งอย่างรุนแรง

ติดตามสยามบล็อกเชนบนSiam Blockchain

ความโกลาหลของราคา Bitcoin เมื่อปี 2022 ไม่ได้หยุดเหล่าผู้เล่นเบอร์ใหญ่ในวงการสำหรับการทำนายช่วงขาขึ้นของตลาดคริปโตในปี 2023 โดยสำนักข่าว Bloomberg เป็นหนึ่งในแพลตฟอร์มที่พูดให้เหตุผลว่าทำไม Bitcoin ถึงจะเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วในปีนี้

นักวิจัยจาก Bloomberg ได้กล่าวถึงการถดถอยของเศรษฐกิจโลกทั่วโลกที่จะส่งผลกระทบในเชิงบวกต่อราคา Bitcoin และเหรียญ Crypto สกุลต่าง ๆ  

“ความเป็นไปได้ที่เพิ่มสูงขึ้นของเศรษฐกิจโลกถดถอยทั่วโลก อาจเป็นตัวแปรสำคัญต่อราคาของ Crypto ในปี 2023 ความคิดเห็นของเราคือ Bitcoin จะมีราคาโดดเด่นเหนือสินทรัพย์อื่น ๆ ไม่ว่าจะเป็นในสถานการณ์ใดก็ตาม”

เป็นที่น่าสังเกตว่า คนในวงการที่มีชื่อเสียงได้ทำการเผยแพร่ความคิดเห็นของ Bloomberg ที่มีต่ออุตสาหกรรม Crypto เช่นกัน เช่นเดียวกันเมื่อช่วงต้นปี 2022 นักเทรดและนักลงทุนที่มีชื่อเสียงหลายคนได้สะท้อนความคิดเห็นที่มีต่อวงการในแง่บวกเช่นกัน

Alistair Milne ผู้ก่อตั้งกองทุน Altana Digital Currency Fund เป็นหนึ่งในผู้คนเหล่านี้ โดยเขาได้ทำนายว่า Bitcoin จะมีราคาอยู่ที่ 45,000 ดอลลาร์จากอัตราเงินเฟ้อของ Bitcoin

เมื่อดูจาก Inverted Yield Curve ที่แสดงให้เห็นว่าอัตราดอกเบี้ยในระยะสั้นน้อยกว่าอัตราดอกเบี้ยในระยะยาว รายงานได้กล่าวว่า การเติบโตของเศรษฐกิจจะลดน้อยลงและส่งผลต่อสินทรัพย์ทั้งหมด

Bitcoin อาจร่วงกลับลงมาอยู่ที่ 12,000 ดอลลาร์ หรือน้อยกว่า 10,000 ดอลลาร์ ซึ่งหมายความว่า Bitcoin ที่กำลังถูกเทรดอยู่ที่ 17,200 ดอลลาร์ในขณะนี้ อาจร่วงลง 4,490-6,940 ดอลลาร์จากราคาเดิม แต่ยังคงมีแนวโน้มว่าจะพุ่งสูงขึ้น

อย่างไรก็ตาม ยังมีอีกกรณีหนึ่งที่อาจแตกต่างไปจากปีที่แล้วคือ การที่กระทรวงการคลังและธนาคารกลางถูกบังคับให้เริ่มทำการ “ลดอัตราเงินฝืดจากการลดลงของราคาสินทรัพย์” ซึ่งจะทำให้สถานการณ์ของ Bitcoin เปลี่ยนไปจากหน้ามือเป็นหลังมือ

“ในสถานการณ์ที่ FED เป็นตัวแปรสำคัญนี้ Bitcoin อาจมุ่งไปที่การเป็นทองคำดิจิทัล และทำหน้าที่เหมือนเหล็กและพันธบัตรระยะยาวของกระทรวงการคลังสหรัฐฯ การฟื้นฟู GDP และราคาสินทรัพย์มีแนวโน้มว่ากลับตัวเป็นขาลง”


ที่มา: ZyCrypto