<?php wp_title('|', true, 'right'); ?>

สื่อข่าวคริปโตชื่อดัง ‘Cointelegraph’ เรียกร้องให้เว็บเทรดคริปโตมอบ Private keys กระเป๋า Wallet ให้แก่ลูกค้า

ติดตามสยามบล็อกเชนบนSiam Blockchain

รูปแบบธุรกิจที่กระดานเทรด Crypto ใช้อยู่ในปัจจุบันอาศัยความไม่รู้และความกลัว โดยพึ่งพาลูกค้าที่ไม่มีความรู้มากนักเกี่ยวกับการเงินแบบ Decentralized ( DeFi) และกลัวว่าจะเกิดอะไรขึ้นถ้าหากพวกเขาลงทุนใน Crypto แล้วเกิดมีบางสิ่งบางอย่างผิดพลาดขึ้นมา ดังนั้นกระดานเทรดจึงควรแนะนำ DeFi ให้กับโมเดลแบบ Centralized เพื่อปกป้องลูกค้าและฟื้นฟูความเชื่อมั่นใน Crypto

การลงทุนใน Crypto ดูเหมือนเป็นการลงทุนที่คลุมเครือ และมีความเสี่ยงสูงสำหรับคนส่วนใหญ่ จึงไม่น่าแปลกใจเลยที่นักเทรดหลายคนจะกังวลเกี่ยวกับการสูญเสียสินทรัพย์ในตลาด รวมไปถึงกลัวสิทธิ์การเข้าถึงกระเป๋าเงิน Wallet  หรือ Private keys เพราะความประมาทเลินเล่อของตัวเอง ซึ่งกังวลเหล่านี้นับเป็นสิ่งที่สมเหตุสมผลที่ผู้คนส่วนใหญ่จะหันมาใช้บริการเว็บเทรด Crypto แบบรวมศูนย์ เมื่อพิจารณาจากเรื่องความผันผวนของตลาด รวมทั้งนักต้มตุ๋นจำนวนมาก

ตามทฤษฎีแล้ว การมีกระดานเทรดแบบรวมศูนย์มีขึ้นเพื่อบรรเทาความกังวลเหล่านี้ แพลตฟอร์มดังกล่าวมีไว้เพื่อลดความเสี่ยงสำหรับนักลงทุนรายย่อยทั่วไป เนื่องจากมีกลไกความปลอดภัยเพื่อป้องกันการสูญเสียเงินลงทุนของนักเทรด และโมเดลนี้ก็ช่วยให้กระดานเทรดเติบโตในอัตราแบบทวีคูณในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา

อย่างไรก็ตาม ผู้ที่ดำเนินกิจการกระดานเทรด Crypto จะถือว่าระดับความไม่รู้ในปัจจุบันและความกลัวที่เกิดขึ้นจะยังคงมีอยู่ตลอดไป ลูกค้าเรียนรู้เพิ่มเติมตลอดเวลา เพราะพวกเขาต้องการวิธีเอาตัวรอดในตลาดมากขึ้น และคนรุ่นต่อไปก็กำลังเรียนรู้เกี่ยวกับ Crypto ด้วยวิธีต่าง ๆ มากมาย โดยอาจเรียนรู้ผ่าน GameFi และ NFT ทั้งนี้เมื่อการยอมรับแพร่หลายออกไป ความรู้โดยเฉลี่ยของลูกค้าก็เพิ่มขึ้นตามไปด้วย จนทำให้พวกเขาพึ่งพากระดานเทรดน้อยลง

ลูกค้าจำนวนมากจะต้องตกใจกับเรื่องราวเกี่ยวกับผู้ประกอบกิจการกระดานเทรดที่น่าอับอายอย่าง Sam Bankman-Fried ผู้ที่ทำให้ FTX ล่มสลาย โดยเหตุการณ์นี้ทำให้นักเทรดหลายคนมองว่ากระดานเทรดแบบรวมศูนย์อาจไม่ใช่ตัวเลือกที่ปลอดภัยในการเก็บสินทรัพย์คริปโตของพวกเขา และมีแนวโน้มว่าแนวคิดดังกล่าวจะเป็นสิ่งที่ช่วยเร่งให้ลูกค้าของกระดานเทรดหันมาดูแลสินทรัพย์ Crypto ด้วยตนเองมากขึ้น และถ้าหากกระดานเทรดต้องการหลีกเลี่ยงความเสี่ยงที่จะถูกลูกค้าปฏิเสธอย่างสิ้นเชิง พวกเขาจำเป็นต้องยอมรับสิ่งนี้

ถ้าหากกระดานเทรดต้องการที่จะอยู่รอดในอุตสาหกรรม Crypto ก็ควรเอนเอียงไปตามกระแสนี้ แทนที่จะต่อสู้กับมัน โดยต้องให้อำนาจแก่ลูกค้าในการเก็บเงินและ security keys ของพวกเขาเอง

ไม่ว่าการดำเนินการดังกล่าวจะเป็นเรื่องง่ายหรือไม่ แต่ในความเป็นจริงแล้ว กระดานเทรดในขณะนี้มีข้อจำกัดทางเทคนิคและการศึกษาเมื่อส่งคืน security keys ให้กับลูกค้า โดยถ้าหากลูกค้าทำ security keys หาย โอกาสที่ลูกค้าจะสามารถเข้าถึงทรัพย์สินของตนได้อีกครั้งก็แทบจะกลายเป็นศูนย์

นอกจากนี้กระดานเทรดยังต้องเผชิญกับความท้าทายทางเทคโนโลยี โดยโครงสร้างพื้นฐานทั้งหมดของกระดานเทรดนั้นเป็นแบบ centralized จึงไม่สอดคล้องกับ DeFi โดยสิ้นเชิง แต่ก็มีหลายวิธีที่กระดานเทรดแบบ centralized จะสามารถใช้วิธีการแบบ decentralized ได้มากขึ้นโดยไม่มีข้อผิดพลาดบางประการ เนื่องจากมีความเป็นไปได้ที่จะสร้างกระดานเทรดแบบผสม เพื่อรับสิ่งที่ดีที่สุดจากทั้งสองโลก

นักลงทุนรายย่อยและผู้ใช้กระดานเทรดโดยเฉลี่ยต้องการความปลอดภัยในการเข้าถึง Crypto ตลอดเวลา อย่างไรก็ตาม การเป็นเจ้าของและการควบคุมสินทรัพย์ด้วยตนเองยังหมายถึงความรับผิดชอบอีกด้วย ดังนั้นในทางเดียวกัน การศึกษาความรู้ที่จำเป็นจึงมีความสำคัญ และบริษัทกระดานเทรดที่กำลังพิจารณาถึงอนาคตของ Crypto ก็จำเป็นต้องเข้าใจสิ่งนี้

พวกเขาจำเป็นต้องเข้าใจว่า ยิ่งลูกค้าได้รับความรู้เกี่ยวกับ Crypto เร็วเท่าไร พวกเขาก็จะพบว่าตัวเองอยู่บนทางเดินตรงไปสู่การ decentralized อย่างสมบูรณ์ได้เร็วเท่านั้น ดังนั้น ทางสื่อข่าว cointelegraph จึงขอเรียกร้องให้บริษัทกระดานเทรดทำให้แนวทางการ decentralized ให้ก้าวไปข้างหน้า โดยการสร้างระบบไฮบริดที่ปกป้องลูกค้าเช่นเดียวกับแบรนด์ของพวกเขาเอง

ที่มา: cointelegraph