<?php wp_title('|', true, 'right'); ?>

รายงานใหม่เผย จำนวนผู้ถือ Crypto ทั่วโลกเพิ่มขึ้น 39% แม้ตลาดจะอยู่ในช่วงซบเซา

ติดตามสยามบล็อกเชนบนSiam Blockchain

Crypto.com ได้เปิดเผยรายงานใหม่ โดยระบุว่า ผู้ถือ Crypto ทั่วโลกได้เติบโตเพิ่มขึ้น 39% ในปี 2022 เมื่อเทียบกับปี 2021 ทำให้ผู้ถือครอง Crypto ทั้งหมดพุ่งขึ้นเป็น 425 ล้านจากคนในช่วงปลายปี 2022 จาก 306 ล้านคนเมื่อปี 2021 แสดงให้เห็นถึงการพัฒนาที่ดีของอุตสาหกรรมแม้ว่าปี 2022 จะเป็นปีที่ตลาดซบเซาก็ตาม

จำนวนผู้ถือ Crypto เติบโตเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะในเดือนสิงหาคมและกันยายน โดยมีตัวเลขผู้ถือ Crypto เพิ่มขึ้นถึง 5% และ 8.1% ตามลำดับ

ตัวเลขผู้ถือ Bitcoin ก็เพิ่มขึ้นเช่นกัน โดยเพิ่มขึ้นจาก 183 ล้านคนเมื่อเดือนมกราคม ขึ้นมาอยู่ที่ 219 ล้านคนในเดือนธันวาคม เพิ่มขึ้นถึง 20% นอกจากนี้ Bitcoin ยังเป็นสกุลเงิน Crypto ที่ได้รับการถือครองมากที่สุด โดย 52% ของผู้ถือ Crypto ทั้งหมดถือ Bitcoin

Bitcoin มีการเติบโตเพิ่มขึ้นอย่างมากในเดือนเมษายน เมื่อสาธารณรัฐแอฟริกากลางประกาศสามารถซื้อขายคริปโตได้อย่างถูกกฎหมาย

ขณะเดียวกัน ผู้ถือ Ethereum มีการเติบโตเพิ่มขึ้นมากถึง 263% โดยเพิ่มขึ้น 24 ล้านคนเมื่อเดือนมกราคมขึ้นมาเป็น 87 ล้านคนในเดือนธันวาคม รายงานนี้ยังได้เน้นย้ำว่า “การเติบโตของ Ethereum รายเดือนเพิ่มขึ้นมากกว่า Bitcoin ในปีนี้ ยกเว้นในเดือนเมษายน” และการเติบโตของ Ethereum เมื่อเดือนพฤษภาคมมีความเป็นไปได้ว่าจะเกิดขึ้นจาก NFT

รายงานระบุว่า สาเหตุหลักที่ทำให้ Ethereum เติบโตคือเหตุการณ์อัปเกรด The Merge ซึ่งเปลี่ยนจากระบบ Proof-of-Work (PoW) เป็นระบบ Proof-of-Stake (PoS) อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์นี้ถูกเรียกว่าการ “ขายข่าว” การสนับสนุน Ethereum ยังต้องรอการสนับสนุนจากนักลงทุนของสถาบันต่าง ๆ รวมถึงการใช้โทเค็นนี้อย่างแพร่หลาย

แม้ว่าปี 2022 จะเป็นปีที่น่าผิดหวังหากมองการเติบโตทางการเงิน งานวิจัยของ Crypto.com แสดงให้เห็นว่า การประยุกต์ใช้ Crypto ได้เติบโตขึ้นอย่างมั่นคง


ที่มา: Watcher.Guru