<?php wp_title('|', true, 'right'); ?>

ธนาคารแห่งอเมริกาชี้ ! สกุลเงินดิจิทัลเป็นสิ่งที่ “ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้” ในอนาคต

ติดตามสยามบล็อกเชนบนSiam Blockchain

ทีมวิจัยของ ธนาคารแห่งอเมริกา (BOA) ได้เผยแพร่งานวิจัยเกี่ยวกับ Crypto, สินทรัพย์ดิจิทัล และ CBDC เมื่อช่วงต้นสัปดาห์นี้ โดยในงานวิจัยระบุเอาไว้ว่า “สกุลเงินดิจิทัลเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ พวกเราเล็งเห็นว่า ในปัจจุบันมีเทคโนโลยีจัดเก็บข้อมูลแบบกระจายศูนย์และสกุลเงินดิจิทัลมากมาย อย่างเช่น CBDC และ Stablecoin ในการวิวัฒนาการตามธรรมชาติของการธนาคารและระบบการชำระเงิน”

“มุมมองของพวกเราคือ เทคโนโลยีจัดเก็บข้อมูลแบบกระจายศูนย์ของ CBDC นั้นมีศักยภาพในการปฏิวัติระบบการเงินของโลก และอาจจะเป็นการพัฒนาทางเทคโนโลยีที่สำคัญที่สุดในประวัติศาสตร์การเงิน” BOA กล่าวระบุ

งานวิจัยชิ้นนี้อธิบายเสริมด้วยว่า ในปัจจุบันมีธนาคารกลางมากถึง 114 แห่งที่กำลังทำการศึกษา CBDC โดยคิดเป็น 58% ของธนาคารกลางทั่วโลก ทั้งยังระบุด้วยว่า สกุลเงินดิจิทัลของธนาคารกลางต่าง ๆ “จะไม่เปลี่ยนแปลงความหมายของเงิน แต่จะเป็นการบอกว่ามูลค่าของเงินที่มีการเคลื่อนย้ายไปมาในอีก 15 ปีข้างหน้า จะเปลี่ยนรูปแบบไปอย่างไร”

ตามงานวิจัยจาก BOA “CNDC ที่ได้รับการประกันโดยธนาคารกลางนั้นไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ด้วยเหตุผล 3 ประการ” ประการหนึ่งคือ CBDC “จะเพิ่มประสิทธิภาพในการทำธุรกรรมและส่งเงินไปยังต่างประเทศในภาคเอกชน” โดยเสริมว่า CBDC นั้น “จะช่วยลดความเสี่ยงของธนาคารกลางในการสูญเสียการควบคุมระบบการธนาคารไป” และ “เพิ่มภาคการเงินเข้าไปด้วย”

งานวิจัยจาก BOA ยังกล่าวต่อไปด้วยว่า “ภาคเอกชนจะสร้างความเสียหายให้แก่การพัฒนาและการประกัน CBDC” โดยกล่าวว่า

“ธนาคารกลางต่าง ๆ และรัฐบาลไม่สามารถสร้างระบบการเงินขึ้นมาใหม่ โดยยึดเทคโนโลยีจัดเก็บข้อมูลแบบกระจายศูนย์เพียงอย่างเดียว พวกเขาจำเป็นต้องพึงพาอำนาจของภาคเอกชนในการขับเคลื่อนนวัตกรรมด้านสินทรัพย์ดิจิทัล พวกเราคาดหวังว่าภาคเอกชนจะได้รับประโยชน์ในช่วงระหว่างการพัฒนา CBDC”

นอกจากนี้งานวิจัยได้ระบุต่อไปว่า ภาครัฐอาจจะ “ืำสัญญากับบริษัทที่ให้บริการด้านการชำระเงินและให้คำปรึกษาด้านการเงิน เพื่อขอความเชี่ยวชาญจากบริษัทเหล่านั้น”

BOA ยังได้ชี้ให้เห็นถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นด้วย “เนื่องจาก CBDC ในการนำมาประยุกต์ใช้จริงในปัจจุบัน อาจเป็นการเพิ่มความถี่ในการเกิดการแห่ถอนเงินหากไม่ได้รับการออกแบบระบบมาได้ดีพอ” โดยเสริมว่า “ในระหว่างช่วงที่เกิดการตึงเครียดต่อระบบธนาคาร ผู้คนอาจถอนเงินออกและเปลี่ยนเงินที่ถอนออกมาเป็น CBDC ทำให้ขาดเครดิตหรือมีความเสี่ยงด้านสภาพคล่องทางการเงินหากนำ CBDC มาใช้ไม่ว่าจะโดยตรงหรือผสมผสาน เพิ่มความเสี่ยงให้แก่ความมั่นคงทางการเงิน”

“อย่างไรก็ตาม ธนาคารกลางควรลดความเสี่ยงลงด้วยการจำกัดจำนวน CBDC ที่สามารถถือได้ ไม่ว่าจะเป็นการชั่วคราวหรือถาวร”


ที่มา: Bitcoin.com