<?php wp_title('|', true, 'right'); ?>

รายงาน: ดราม่าในบอร์ดบริหาร ก.ล.ต. ไทยเริ่มคุกรุ่น คาดกระทบคดีใหญ่ Bitkub และ Zipmex

ติดตามสยามบล็อกเชนบนSiam Blockchain

หลังจากที่ ก.ล.ต. ไม่สามารถควบคุมสถานการณ์ของ ZipMex ที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ ZipUp+ ซึ่งทำให้นักลงทุนคริปโตจำนวนมากไม่พอใจการทำงานของเลขาธิการ ก.ล.ต. คนปัจจุบัน ก็ทำให้ปัจจุบันแหล่งข่าวจากก.ล.ต. เผยว่า ขณะนี้มีความขัดแย้งกันหนักในคณะกรรมการ ก.ล.ต. ในการพิจารณาวาระการดำรงตำแหน่งของ เลขาธิการ ก.ล.ต. คนปัจจุบัน

กรณีความขัดแย้งกันหนักในคณะกรรมการ ก.ล.ต. เมื่อที่ประชุมคณะกรรมการ ก.ล.ต. เมื่อวันที่ 29 ธ.ค. 2565 ที่ผ่านมา ได้พิจารณาวาระการดำรงตำแหน่งของ น.ส.รื่นวดี สุวรรณมงคล เลขาธิการ ก.ล.ต. คนปัจจุบัน ซึ่งจะหมดวาระลงในวันที่ 1 พฤษภาคม 2566 ได้ถกเถียงกันอย่างกว้างขวางในประเด็นเรื่องประสิทธิภาพในการทำหน้าที่และความเหมาะสม

คณะกรรมการ ก.ล.ต. รายหนึ่งชี้แจงว่าการประชุมในวันนั้นมีการถกเถียงอย่างหนักเกี่ยวกับการต่ออายุการทำงานของ น.ส.รื่นวดี สุวรรณมงคล เลขาธิการ ก.ล.ต. คนปัจจุบัน เนื่องจากมีประเด็นด้านลบมากมายในหมู่นักลงทุนคริปโตเกี่ยวกับความเสียหายที่เกิดจากกระดานเทรด ZipMex ในช่วงที่ผ่านมา

โดยคณะกรรมการ ก.ล.ต. บางส่วนโหวตให้ต่ออายุการทำงานของเลขาธิการคนปัจจุบันต่อไป แม้ว่าจะมีอายุงานเหลือเพียง 1-2 ปี แต่ก็ทำงานเข้มข้น ตรงไปตรงมา และสร้างบรรทัดฐานในตลาดทุนได้เป็นอย่างดี

แต่มีกรรมการหลายคนที่ไม่เห็นด้วยที่จะเปิดโอกาสให้มีการต่ออายุและควรเปิดให้มีสรรหาเลขาธิการคนใหม่ แต่หากเลขาธิการ ก.ล.ต.คนปัจจุบัน จะสมัครเพื่อทำงานต่อไปก็สามารถทำได้ตามกฎหมาย

อย่างไรก็ตาม การแจ้งมติของการประชุมที่ไม่เป็นเอกฉันท์ ด้วยคะแนนเสียง 6 ต่อ 4 ในการไม่ต่ออายุเลขาธิการก.ล.ต.คนปัจจุบัน นำมาในเรื่องประเด็นการถกเถียงกันอย่างรุนแรง ถึงขั้นว่าจะมีการฟ้องร้องคดีกัน ระหว่างเลขาธิการ ก.ล.ต.กับ คณะกรรมการ ก.ล.ต.ในคราวการประชุมคณะกรรมการเมื่อวันที่ 19 มกราคม 2566

สาเหตุที่มีการขัดแย้งอย่างรุนแรงมาจากประเด็นใหญ่หลายด้านไม่ว่าจะเป็นจุดยืนและความสัมพันธ์ในการปกปิดเรื่องบริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย เวลท์ ที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) ได้สั่งอายัดทรัพย์ผู้เกี่ยวข้องกว่า 24 ราย อีกทั้งยังมีประเด็นเกี่ยวกับปัญหาต่อเนื่องของ Bitkub และ ZipMex ที่หลายคนมองว่ายังไม่ได้รับการแก้ไขเสียที

อย่างไรก็ตามทั้ง 3 ประเด็นนำมาสู่ความขัดแย้งอย่างหนักเกี่ยวกับการต่อายุงานของเลขาธิากรคนปัจจุบัน จนทำให้ในการประชุมบางครั้งมีการเดินออกจากห้องประชุมทันทีก็มี

ที่มา : springnews