<?php wp_title('|', true, 'right'); ?>

สมาชิกวุฒิสภารัฐแอริโซนา ชูร่างกฎหมายใหม่ เพื่อทำให้ Bitcoin ถูกกฎหมายในรัฐ

ติดตามสยามบล็อกเชนบนSiam Blockchain

Wendy Rogers สมาชิกวุฒิสภารัฐแอริโซนา ได้เปิดตัวร่างกฎหมายที่มุ่งเป้าไปยังการทำให้ Bitcoin ถูกกฎหมาย และทำให้หน่วยงานของภาครัฐยอมรับ Bitcoin มากขึ้น

ร่างกฎหมายฉบับนี้ มุ่งเน้นไปที่การทำให้ Bitcoin กลายเป็นสกุลเงินถูกกฎหมายรูปแบบหนึ่งในรัฐแอริโซนา เพื่อให้สามารถใช้ชำระหนี้ ภาษี และภาระผูกพันทางการเงินต่าง ๆ ซึ่งจะทำให้ธุรกรรมทางการเงินที่ถูกทำในรูปแบบของดอลลาร์ในตอนนี้สามารถทำในรูปของ Bitcoin ได้เช่นกัน ทั้งปัจเจกชนและธุรกิจต่าง ๆ จะมีตัวเลือกในการใช้ Bitcoin หากพวกเขาเล็งเห็นว่าเหมาะสม

ร่างกฎหมายฉบับนี้มองว่า Bitcoin เป็น “สกุลเงินดิจิทัลการกระจายอำนาจ แบบ peer-to-peer ที่สามารถบันทึกการทำธุรกรรมบนระบบบล็อกเชนของ Bitcoin และสกุลเงินรูปแบบใหม่ที่ถูกสร้างขึ้นโดยวิธีการคำนวนทางคณิตศาสตร์ พร้อมทั้งดำเนินการแยกต่างหากจากธนาคารกลาง”

การประยุกต์ใช้ Bitcoin ตามร่างกฎหมายฉบับนี้ถือว่าครอบคลุมกับกรณีการใช้งานในวงกว้าง โดยระบุเอาไว้ว่า “หน่วยงานของรัฐอาจทำข้อตกลงกับผู้ออก Crypto เพื่อที่จะสามารถรับ Crypto ในการชำระเงินจากค่าปรับ บทลงโทษทางแพ่งและบทลงโทษตามกฎหมายอื่น ๆ ค่าเช่า ค่าธรรมเนียม ภาษี ภาระผูกพันทางการเงิน และค่าใช้จ่ายพิเศษของหน่วยงานต่าง ๆ ในรัฐ”

นี่เป็นความพยายามครั้งที่สองของ Wendy Rogers ในการเสนอร่างกฎหมายที่เป็นมิตรกับคริปโต โดยมุ่งไปที่การทำให้ Bitcoin ถูกกฎหมายในรัฐนี้ จากความพยายามครั้งแรกเมื่อเดือนมกราคมปี 2022 ที่ไม่ผ่านร่างจากการพิจารณาร่างกฎหมายในครั้งที่สอง

แม้ว่าจะมีโอกาสเพียงเล็กน้อยที่ร่างกฎหมายในครั้งนี้จะผ่าน แต่การประยุกต์ใช้ Bitcoin อย่างถูกกฎหมายในประเทศเอลซัลวาดอร์พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่า Bitcoin สามารถทำให้ประเทศเติบโตและมีการลงทุนมากขึ้นได้ ทั้งการประเมินผลตอบแทนและประโยชน์ของ Bitcoin ในรัฐเท็กซัส นิวแฮมป์เชอร์ มิสซูรี และมิสซิสซิปปี ทำให้โอกาสที่ร่างกฎหมายฉบับนี้จะผ่านเพิ่มมากขึ้น


ที่มา: Bitcoin Magazine