<?php wp_title('|', true, 'right'); ?>

ทำเนียบขาวได้เปิดตัว Roadmap ที่จะทำเพื่อลดความเสี่ยงที่เกิดจาก Cryptocurrency

ติดตามสยามบล็อกเชนบนSiam Blockchain

ในการแถลงการณ์ล่าสุด ฝ่ายบริหารของประธานาธิบดี Joe Biden ได้กดดันหน่วยงานต่าง ๆ เข้ามาดูแลความเสี่ยงที่เกิดจาก Cryptocurrency

ทำเนียบขาวได้ออกมาแถลงการณ์เมื่อวันที่ 27 มกราคม โดยประธานาธิบดี Joe Biden ได้ออกมาพูดถึงแนวทางการลดความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับ Cryptocurrency  และเอกสารของฝ่ายบริหารส่วนใหญ่ได้เน้นย้ำให้สภาคองเกรสของสหรัฐอเมริกาเข้ามาดูแลในส่วนนี้

ในแถลงการณ์ได้มีการระบุว่า

“เราได้ในใช้เวลาใน 1 ปีที่ผ่านมาในการมองหาความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับ Cryptocurrency และหาทางที่ลดความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น”

โดย Roadmap แรกได้ย้อนไปในช่วงเดือนกันยายน 2022 ที่ได้มีการออกข้อกำหนดในการพัฒนา Cryptocurrency โดยข้อกำหนดดังกล่าวมาจากคำสั่งผู้บริหารของประธานาธิบดี Joe Biden ที่ได้ให้ไว้ในเดือนมีนาคม 2022

Roadmap ที่ 2 จะเป็นการเพิ่มการบังคับใช้และออกแนวทางใหม่ โดยจากคำแถลงการณ์ หน่วยวานรัฐบาลกำลังพัฒนาโปรแกรมที่จะช่วยให้ผู้บริโภคเข้าใจความเสี่ยงในการซื้อ Cryptocurrency โดยได้มีการกล่าวถึงหน่วยงานกำดูแลด้านการธนาคารโดยเฉพาะ  และได้บอกให้พวกเขามุ่งหน้าพัฒนาต่อไป

แถลงการณ์ดังกล่าวออกวันเเดียวกันกับวันที่ธานาคาร Custodia ถูก FED ปฏิเสธในการเป็นสมาชิกของระบบธนาคารกลางสรหัฐฯ

โดยในแถลงการณ์ดังกล่าวฝ่ายบริหารได้มีมอบหน้าที่ให้สภาคองเกรสในการจัดการเรื่องต่าง ๆ และได้บอกว่า

“สภาคองเกรสก็จำเป็นที่จะต้องพยายามมากกว่านี้”

ทำเนียบขาวได้มอบหมายหน้าที่ต่าง ๆ ให้กับสมาชิกสภานิติบัญญัติ รวมถึงการขยายอำนาจของหน่วยงานกำกับดูแล การเพิ่มข้อกำหนดต่าง ๆ การเพิ่มบทลงโทษสำหรับการกระทำที่มิชอบ การเพิ่มเงินทุนในการบังคับใช้กฏหมาย การปฏิบัติตามคำตามคำสั่งตามที่ได้รับจากค่ำสั่งผู้บริหาร

ในแถลงการณ์ยังได้มีการเรียกร้องไม่ให้มีการเพิ่ม Cryptocurrency เข้าไปในกองทุนบำนาญ เนื่องจากพวกเขาได้มองว่าการกัน Cryptocurrency ออกไปจะช่วยลดความเสี่ยงที่เกิดจาก Cryptocurrency ได้

Source: Cointelegraph