<?php wp_title('|', true, 'right'); ?>

การประชุม FOMC ที่กำลังจะเกิดขึ้นจะส่งผลกระทบต่อผู้ถือ Shiba Inu อย่างไร

ติดตามสยามบล็อกเชนบนSiam Blockchain

การประชุม FOMC ที่กำลังจะมีขึ้นอาจจะส่งผลกระทบต่อพอร์ตของนักลงทุนที่ถือเหรียญ Shiba Inu

การประชุม FOMC เป็นการประชุมที่จัดขึ้นทุก ๆ 3 สัปดาห์ และหนึ่งไฮไลท์สำคัญของการประชุมก็คือการปรับอัตราดอกเบี้ยของ FED

ความเชื่อมโยงระหว่างการประชุม FOMC และราคาของ Shiba Inu

FED ได้ใช้อัตราดอกเบี้ยเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการสร้างสมดุลทางเศรษฐกิจ โดยจะมีอัตราที่ต่ำกว่าเงินกู้ยืมทั่วไป โดยอัตราที่ต่ำกว่าจะทำให้ผู้คนเข้าถึงเงินลงทุนได้ง่ายขึ้น

ในทางกลับกันหากมีอัตราดอกเบี้ยที่สุดขึ้นจะทำให้นักลงทุนสนใจการกู้ยืมน้อยลงและทำให้ไม่เกิดการลงทุน

อัตราดอกเบี้ยเปิดขึ้นตลอดทั้งปี 2022 ซึ่งนี้เป็นหนึ่งในนโยบายทางการเงินที่เข้มงวดของ FED ที่ทำให้ควบคุมอัตราเงินเฟ้อ

เหรียญ Shiba Inu และตลาดคริปโตต่างฟื้นตัวหลังจากการประชุม FOMC ครั้งล่าสุด เนื่องจากในครั้งนั้นทาง FED ได้ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพียง 0.5% ซึ่งน้อยกว่าเดือนที่แล้วที่เพิ่มขึ้นมา 0.75%

การปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยที่ลดลงเป็นสัญญาณว่า FED กำลังผ่อนคลายนโยบายทางการเงิน ซึ่งการประชุม FOMC ครั้งถัดไปจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 31 มกราคมและ 1 กุมภาพันธ์

การปรับอัตราดอกเบี้ยครั้งต่อไปจะส่งผลต่อราคาของ Shiba Inu อย่างไร?

มีการคาดการณ์ว่าการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยครั้งต่อไป FED จะปรับขึ้นมน 0.25% และหากเกิดขึ้นจริงจะทำให้ตลาดคริปโตฟื้นตัวขึ้นเหมือนกับหลังการประชุมครั้งก่อน

ผลลัพธ์ของการประชุม FOMC ครั้งล่าสุดทำให้เหรียญ Shiba Inu ได้พุ่งทะลุแนวต้านสำคัญในระดับราคา 0.0000123 ดอลลาร์

แต่หากมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยที่มากกว่าที่คาดการณ์ไว้ก็อาจจะทำให้นักลงทุนเกิดการเทขายเหรียญ SHIB อีกครั้ง

ตลาดในตอนนี้มีปฏิกิริยาอย่างไร?

บางครั้งตลาดก็เริ่มตอบสนองก่อนที่จะมีการเผยแพร่รายงานการประชุม FOMC เสียด้วยซ้ำ บางคนคาดเดาว่าเป็นเพราะมีผู้ที่มีสิทธิพิเศษที่สามารถทราบข่าวการประชุมก่อนที่จะมีการเปิดเผยอย่างเป็นทางการ

และเมื่อมีข้อมูลออกมาอย่างเป็นทางการจะทำให้เราสามารถเป็นแนวโน้มของทิศทางราคาได้มากขึ้น ทำให้นักลงทุนสามารถมองหาโอกาสที่จะทำกำไรระยะสั้นได้

แต่สำหรับตอนนี้ กลยุทธ์ที่ดีที่สุดคือการรอและคอยมองดูว่าตลาดจะไปในทิศทางไหน

Source: Ambcrypto