<?php wp_title('|', true, 'right'); ?>

Janet Yellen รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวว่าเศรษฐกิจสหรัฐฯยังคงมีความเสี่ยงต่อภาวะถดถอย

ติดตามสยามบล็อกเชนบนSiam Blockchain

Janet Yellen รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวว่าเธอเชื่อว่าเศรษฐกิจสหรัฐฯ มีความเสี่ยงที่จะเกิดภาวะถดถอย Janet กล่าวกับ Bloomberg ว่าแม้อัตราเงินเฟ้อและข้อมูลการจ้างงานจะออกมาดีขึ้น แต่เธอก็ไม่ต้องการ “ให้มองความเสี่ยงของภาวะเศรษฐกิจถดถอยลดลงมาแล้ว” ท่ามกลางการดำเนินการตามนโยบายทางการเงินของ Fed

และท้ายที่สุดนั้น Janet ชี้ไปที่การปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยว่าเป็นตัวการหลักของความเสี่ยงที่ยังคงหลงเหลืออยู่ โดยเธออ้างว่าการกระทำของ Fed กำลัง “ทำให้เศรษฐกิจชะลอตัวลง” ในการให้สัมภาษณ์กับ Bloomberg News

Janet Yellen มั่นใจถึงภาวะเศรษฐกิจถดถอย

ความหวาดระแวงและกังวลเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจถดถอยที่กำลังจะเกิดขึ้นเป็นหัวข้อข่าวที่ถูกเสนอมาอย่างต่อเนื่องสำหรับความเป็นจริงทางเศรษฐกิจในปัจจุบันของสหรัฐอเมริกา หลังจาก 1 ปีของการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยโดย Fed ที่เรียกได้ว่าใกล้จะคงที่ ทำให้ความเป็นไปได้ในการเกิดภาวะเศรษฐกิจถดถอยอาจเกิดช้าลงซึ่งมีหลายอย่างที่ต้องระมัดระวัง

ตัวของ Janet Yellen ซึ่งยังคงมองเห็นความเสี่ยงที่เศรษฐกิจสหรัฐจะเผชิญหน้ากับภาวะถดถอย ในคำแุถลงการณ์ต่อ Bloomberg Janet กล่าวว่า “ฉันพอใจพอสมควรกับข้อมูลที่ฉันได้เห็นจนถึงตอนนี้ แต่ฉันไม่ต้องการให้มองว่าความเสี่ยงของภาวะเศรษฐกิจถดถอยลดลงมาแล้ว” 

ในการให้สัมภาษณ์ที่ Johannesburg เหตุผลหลัก ๆ ที่ทำให้ Janet นั้นกังวลคือเรื่องของอัตราดอกเบี้ยที่ Fed ทำการปรับนั้นทำให้เกิด “การชะลอตัวของเศรษฐกิจ” 

ที่มา : Watcher.guru