<?php wp_title('|', true, 'right'); ?>

55% ของ Ethereum บนกระดานเทรด อยู่บนกระดานเทรด 2 แห่งนี้

ติดตามสยามบล็อกเชนบนSiam Blockchain

ข้อมูลจากแพลตฟอร์มวิเคราะห์ข้อมูลบล็อกเชน Nansen พบว่า 55% ของ Ethereum ที่ถูกถือไว้บนกระดานเทรดนั้นถูกถือให้บนกระดานเทรด Coinbase และกระดานเทรด Binance

จากกราฟที่ถูกทำขึ้นโดยแพลตฟอร์ม Nansen พบว่า 35% ของ Ethereum ที่อยู่บนกระดานเทรด อยู่บนกระดานเทรด Coinbase และอีก 20% อยู่บนกระดานเทรด Binance ซึ่งกระดานเทรดเพียง 2 แห่งได้ถือครอง Ethereum ไว้มากถึง 55% ของปริมาณ ETH ที่อยู่บนกระดานเทรด

นอกจากนี้ Ethereum ที่อยู่บนกระดานเทรดอื่น ๆ เช่น กระดานเทรด Kraken มีอยู่ 7.89%, กระดานเทรด Bitfinex มีอยู่ 7.31% โดยอยู่บนกระดานเทรด OKX และ Gemini คิดเป็น 5.02% และ 4.66% ตามลำดับ

มี Ethereum ทั้งหมด 24.9 ล้าน ETH โดยทาง Nansen ได้รายงานว่า กระดานเทรด Coinbase มี ETH อยู่ 8.72 ล้าน ETH, กระดานเทรด Binance มีอยู่ 4.94 ETH, กระดานเทรด Kraken, Bitfinex และ OKX มีอยู่ 1.97 ล้าน ETH, 1.82 ล้าน ETH และ 1.25 ล้าน ETH ตามลำดับ

ที่อยู่ Ethereum กำลังเพิ่มขึ้น

หลังจากการอัปเดต The Merge ในช่วงกลางเดือนกันยายนที่ทำให้เครือข่าย Ethereum เปลี่ยนจากกลไก Proof of Work ไปเป็น Proof of Stake ทำให้มีผู้ถือ Ethereum เพิ่มมากขึ้น

ในช่วงไตรมาสที่ 4 ของปี 2022 จำนวน Address ที่ถือ Ethereum มากกว่า 1 ETH ได้เพิ่มขึ้นถึง 10.4%

การเพิ่มขึ้นของ Address อาจจะป็นผลมาจากการอัปเดต The Merge ที่ประสบความสำเร็จในเดือนกันยายน และความคาดหวังสำหรับการอัปเดต Shang hai ที่กำลังจะเกิดขึ้น

เมื่อวันอังคารที่ผ่านมา นักพัฒนาของ Ethereum ได้เปิดเผยว่าพวกเขามีความก้าวหน้าครั้งใหญ่ในการอัปเดต Shanghai ซึ่งได้คาดการณ์วันอัปเดตไว้ในช่วงเดือนมีนาคม และหลังจากการทอัปเดตจะทำให้ผู้ที่นำ ETH ไป Stake ไว้สามารถถอน ETH ออกมาได้

Source: U.Today