<?php wp_title('|', true, 'right'); ?>

Nayib Bukele ลั่น ! เดี๋ยวทำให้ดู “หากเอลซัลวาดอร์ประสบความสำเร็จ ประเทศอื่นจะตามมาเอง”

ติดตามสยามบล็อกเชนบนSiam Blockchain

Nayib Bukele ประธานาธิบดีเอลซัลวาดอร์ ได้กล่าวตำหนิเหล่าผู้มีอิทธิพลของโลกที่ได้ทำการบิดเบือนความจริงเกี่ยวกับประเทศของเขาผ่านสื่อ ธนาคาร องค์กร และหน่วยงานต่าง ๆ ที่ผู้มีอิทธิพลเหล่านั้นควบคุมอยู่ โดยการที่สื่อหลายแห่งกล่าวว่า Bitcoin บ่อยทำลายเศรษฐกิจของประเทศเอลซัลวาดอร์นั้นไม่เป็นความจริง เขากล่าวเสริมว่า ต่อให้เอลซัลวาดอร์สญเสียเงินไป 50 ล้านดอลลาร์จากการขาย Bitcoin จริงก็ไม่ถือว่าเป็นการบ่อนทำลายเศรษฐกิจของประเทศเอลซัลวาดอร์

“เอลซัลวาดอร์เป็นประเทศยากจน แต่สามารถผลิตสินค้าและบริการได้ถึง 2.8 หมื่นล้านดอลลาร์ในปี 2021 เพียงปีเดียว ซึ่งความคิดที่ว่าการที่ประเทศสูญเสียเงิน 50 ล้านดอลลาร์ น้อยกว่า 0.2% ของ GDP จะทำลายเศรษฐกิจของประเทศนั้นเป็นเรื่องที่โง่เขลา” 

ตามคำกล่าวของ Nayib Bukele มันถือเป็นเรื่องไร้สาระที่สื่อต่างประเทศต่าง ๆ จะส่งเสริมคำกล่าวอ้างที่เลื่อนลอยนี้ แทนที่จะมุ่งไปที่การเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ที่รัฐบาลของเอลซัลวาดอร์พยายามทำให้เกิดขึ้น “เมื่อไม่กี่ปีก่อน พวกคุณรู้รึเปล่าว่าประเทศเอลซัลวาดอร์อยู่ในจุดไหนของแผนที่ ?” เขากล่าวต่อ เน้นย้ำว่ารายได้ของประเทศมีการเติบโตเพิ่มขึ้นกว่า 37% และมีอัตราการก่ออาชญากรรมลดลง 95% ในช่วงปีที่ผ่านมาภายใต้การนำของเขา

“เอลซัลวาดอร์เป็นเจ้าพ่อแห่งอิสรภาพทางเศรษฐกิจ อำนาจอธิปไตยทางการเงิน การต่อต้านการเซ็นเซอร์ ไม่มีการรวมสินทรัพย์ รวมไปถึงการพิมพ์เงิน การลดค่าเงิน ชนชั้นนำและผู้อยู่เบื้องหลัง หากเอลซัลวาดอร์ประสบความสำเร็จ ประเทศอื่น ๆ จะเดินตามรอยประเทศของเรา หากเอลซัลวาดอร์ล้มเหลว จะไม่มีประเทศไทนทำตาม พวกเขาเข้าใจถึงสิ่งนี้ และนี่เป็นเหตุผลว่าทำไมพวกเขาถึงต่อต้านพวกเราอย่างรุนแรง”

อย่างไรก็ตาม Nayib Bukele ถือว่าเป็นประธานาธิบดีที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในประเทศลาตินอเมริกา แม้ตัวเขานั้นจะถูกกล่าวหาว่าได้มีการละเมิดผู้ประท้วงที่ต่อต้าน Bitcoin ก็ตาม


ที่มา: ZyCrypto