<?php wp_title('|', true, 'right'); ?>

5 สารคดี Bitcoin ที่น่าสนใจที่คุณไม่ควรพลาดชมก่อนซื้อ BTC

ติดตามสยามบล็อกเชนบนSiam Blockchain

สารคดีเกี่ยวกับ Bitcoin สามารถใช้เป็นเครื่องมือดูราคาตามกาลเวลาได้เป็นอย่างดี พร้อมช่วยส่งเสริมการยอมรับของสกุลเงินดิจิทัลและ Bitcoin 

ทั้งนี้ สารคดี Bitcoin มีบทบาทสำคัญในการให้ความรู้และแจ้งให้กับนักลงทุนหรือประชาชนทราบถึงความลึกลับของแนวคิดและเทคโนโลยีที่ซับซ้อน พร้อมทำให้เรื่องราวต่าง ๆ สามารถเข้าถึงผู้ชมได้มากที่สุด

นอกจากนี้สารคดี Bitcoin ยังสามารถให้มุมมองทางประวัติศาสตร์เกี่ยวกับการพัฒนาของ Bitcoin และอุตสาหกรรม cryptocurrency ซึ่งมีส่วนช่วยวิเคราะห์บริบท แนวโน้ม และสถานการณ์ในปัจจุบันได้เป็นอย่างดี

ต่อไปนี้คือ สารคดี Bitcoin 5 เรื่องที่เราเชื่อว่าคุณต้องเพิ่มลงใน Watchlist อย่างแน่นอนหากว่าคุณเป็น Bitocoiner ตัวยง

“The Rise and Rise of Bitcoin” (2014)

The Rise and Rise of Bitcoin เป็นภาพยนตร์สารคดีปี 2014 ที่สำรวจประวัติศาสตร์และการพัฒนาของ Bitcoinและอุตสาหกรรมสกุลเงินดิจิทัล ภาพยนตร์เรื่องนี้มีเนื้อหาเกี่ยวกับยุคแรก ๆ ของ Bitcoin รวมถึงการสร้าง Bitcoin ตัวแรกอย่างลึกลับโดย Satoshi Nakamoto และการเกิดขึ้นของชุมชน Bitcoin ในภายหลัง

สารคดียังมีการสัมภาษณ์บุคคลสำคัญในอุตสาหกรรม Bitcoin รวมถึงผู้ประกอบการ นักพัฒนา และนักลงทุน ซึ่งให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับเทคโนโลยี วัฒนธรรม และศักยภาพของ Bitcoin ภาพยนตร์เรื่องนี้ตรวจสอบความสามารถของ Bitcoin ในการทำลายระบบการเงินแบบดั้งเดิม ตลอดจนความท้าทายและความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการใช้สกุลเงินดิจิทัล

ทั้งนี้เรื่องราวยังเล่าถึงการเพิ่มขึ้นของราคา Bitcoin ยังครอบคลุมถึงยุคแรก ๆ ของอุตสาหกรรม cryptocurrency รวมถึงการแฮ็ก Mt. Gox และการเกิดขึ้นของ cryptocurrency อื่น ๆ นอกจากนี้ยังพิจารณาถึงความสนใจที่เพิ่มขึ้นใน BTC จากธุรกิจหลักและนักลงทุน รวมถึงการตรวจสอบของรัฐบาลที่เพิ่มขึ้นเกี่ยวกับพื้นที่สกุลเงินดิจิทัล

“Bitcoin: The End of Money as We Know It” (2015)

Bitcoin: The End of Money as We Know เป็นภาพยนตร์สารคดีปี 2015 ที่ตรวจสอบผลกระทบของ BTC ต่อระบบการเงินโลกและความหมายที่อาจเกิดขึ้นกับอนาคตของเงิน ภาพยนตร์เรื่องนี้สำรวจคุณลักษณะของ Bitcoin ที่ทำให้แตกต่างจากสกุลเงินดั้งเดิม เช่น ลักษณะการกระจายอำนาจและการใช้เทคโนโลยีบล็อกเชน

สารคดียังพิจารณาถึงศักยภาพของ Bitcoin ในการทำให้การเงินเป็นประชาธิปไตยโดยให้การเข้าถึงบริการทางการเงินแก่บุคคลและธุรกิจที่ปัจจุบัน นอกจากนี้ยังสำรวจศักยภาพของ Bitcoin ในการทำลายระบบการเงินแบบดั้งเดิม เช่น ธนาคารและรัฐบาล และผลกระทบของสิ่งนี้ต่อความเป็นส่วนตัว ความปลอดภัย และนโยบายการเงิน

“Banking on Bitcoin” (2016)

Banking on Bitcoin เป็นภาพยนตร์สารคดีปี 2016 ที่เจาะลึกถึงยุคแรก ๆ ของ BTC และผู้คนที่ช่วยกำหนดการพัฒนา โดยภาพยนตร์เรื่องนี้จะมีความคล้ายคลึงกับ The Rise and Rise of Bitcoin แต่จะเล่าถึงมุมของที่แตกต่างไปของ Mt. Gox ซึ่งเกิดขึ้นภายหลังการปิดตัวลงของกระดานเทรด

ภาพยนตร์เรื่องนี้นำเสนอภาพรวมของ Bitcoin ในยุคแรก ๆ ตั้งแต่การก่อกำเนิดจนถึงการผงาดขึ้นเป็นปรากฏการณ์ระดับโลก นอกจากนี้ยังครอบคลุมถึงความท้าทายที่ชุมชน BTC และอุตสาหกรรมต้องเผชิญในช่วงแรก ๆ รวมถึงการแฮ็ก การโจรกรรม และปัญหาด้านกฎระเบียบ

“Magic Money: The Bitcoin Revolution” (2017)

Magic Money: The Bitcoin Revolution เป็นภาพยนตร์สารคดีปี 2017 ที่สำรวจศักยภาพของ Bitcoin และสกุลเงินดิจิตอลอื่น ๆ ที่จะทำลายระบบการเงินแบบดั้งเดิม ภาพยนตร์เรื่องนี้จะพิจารณาถึงคุณลักษณะของ Bitcoin ที่ทำให้มันแตกต่างจากเงินรูปแบบอื่นๆ กล่าวคือ โครงสร้างแบบกระจายอำนาจและการใช้เทคโนโลยีบล็อกเชน

สารคดีกล่าวถึงข้อดีที่เป็นไปได้ของ Bitcoin เช่น ความครอบคลุมทางการเงินและความสามารถในการหลีกเลี่ยงตัวกลางทางการเงินทั่วไป และข้อเสียอย่างการขาดกฎระเบียบและความเป็นไปได้ของกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย 

นอกจากนี้ยังมีเรื่องราวของนักลงทุนและองค์กรในอุตสาหกรรมที่จัดตั้งขึ้นเริ่มสนใจ Bitcoin และสกุลเงินดิจิทัลอื่น ๆ มากขึ้น เช่นเดียวกับวิธีที่รัฐบาลเข้ามามีส่วนร่วมในอุตสาหกรรมสกุลเงินดิจิทัลมากขึ้น

“Cryptopia: Bitcoin, Blockchains and the Future of the Internet” (2017)

Cryptopia: Bitcoin, Blockchains and the Future of the Internet เป็นภาพยนตร์สารคดีปี 2018 เจาะลึกกับเทคโนโลยีบล็อกเชนและผลกระทบต่ออนาคตของอินเทอร์เน็ต โดยภาพยนตร์เรื่องนี้จะสำรวจคุณลักษณะพิเศษของเทคโนโลยีบล็อกเชน เช่น Decentralized ความปลอดภัย และความโปร่งใส และรวมถึงการสร้าง DApps เบื้องต้น

สารคดีครอบคลุมกรณีการใช้งานที่หลากหลายสำหรับเทคโนโลยีบล็อกเชน เช่น การจัดการสกุลเงินดิจิทัล การจัดการห่วงโซ่อุปทาน และระบบการลงคะแนนเสียง นอกจากนี้ยังพิจารณาถึงความหมายที่เป็นไปได้ของเทคโนโลยีบล็อกเชนสำหรับอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น การเงิน การดูแลสุขภาพ และเศรษฐกิจ

ที่มา : Cointelegraph