<?php wp_title('|', true, 'right'); ?>

Michael Saylor กล่าวการล่มสลายของ FTX และเรื่องร้าย ๆ ที่เกิดขึ้นในปี 2022 ล้วนส่งผลดีต่อ Bitcoin ในอนาคต

ติดตามสยามบล็อกเชนบนSiam Blockchain

Michael Saylor ผู้ก่อตั้ง MicroStrategy กล่าวว่าเรื่องอื้อฉาวเกี่ยวกับคริปโตและการล้มละลายในปี 2022 จะทำให้ Bitcoin (BTC) ได้รับอานิสงส์ผลดีในระยะยาว

ในการประชุมสรุปผลประกอบการของ MicroStrategy ประจำไตรมาสที่ 4 Michael Saylor ได้คาดการณ์แนวทาง Bitcoin หลังจากเกิดหายนะขึ้นหลายต่อหลายครั้งในปีที่แล้วหนึ่งในนั้นคือการล่มสลายของ FTX

เขากล่าวว่าโปรเจกต์คริปโตหลาย ๆ โปรเจกต์ได้ล่มสลายไปในช่วงที่เศรษฐกิจเผชิญหน้ากับความท้าทายในปี 2022 นั่นจึงทำให้กรณีใช้งานในเหรียญเหล่านั้นอ่อนแอมาก

ทั้งนี้เขายังได้กล่าวอีกว่าความแข็งแกร่งของ Bitcoin ในฐานะทรัพย์สินดิจิทัลที่มีความ decentralized ยังได้ตอกย้ำอีกด้วยว่าความล้มเหลวของโปรเจกต์อื่น ๆ เป็นเพราะไม่ได้มีคุณสมบัติเดียวกันกับที่ Bitcoin มี

“หากคุณลองดูสถานการณ์ในเศรษฐกิจระดับจุลภาคในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา องค์กร, โปรเจกต์คริปโตและกรณีการใช้งานในคริปโตส่วนใหญ่ล่มสลายในช่วงเวลานั้น แน่นอนเรารับรู้ถึงเรื่องราวการล้มละลายของ BlockFi, Celsius และ FTX, Genesis และ Voyager รวมถึง Alameda”

“และเรายังรู้เกี่ยวกับการล่มสลายของเหรียญคริปโตหลาย ๆ ตัวไม่ว่าจะเป็นของโปรเจกต์ Terra ทั้ง LUNA และ UST หรือจะเป็นเหรียญ FTT ฯลฯ ในความเห็นของเราสิ่งเหล่านี้เป็นกรณีใช้งานที่มีความอ่อนแอเป็นอย่างมากและเป็นโปรเจกต์ที่สร้างขึ้นมามีความเปราะบางมากและมันก็เป็นเรื่องของเวลาที่เป็นกำหนดว่าเมื่อไหร่ทั้งหมดที่กล่าวถึงนี้จะต้องล่มสลายไป”

“การล่มสลายของสิ่งต่าง ๆ เหล่านี้ได้สร้างกระแสเชิงลบในระยะสั้นแก่ Bitcoin เนื่องจาก Bitcoin มีหลักค้ำประกันในทิศทางตรงข้ามกับเหรียญ crypto เหล่านี้ทั้งหมดแต่ในระยะยาว การหาเหตุผลเข้าข้างตนเองของตลาด crypto จะส่งอานิสงส์ผลดีถึง Bitcoin มันจะให้ความรู้แก่นักลงทุนทุก ๆ รุ่นเกี่ยวกับประโยชน์ของ Bitcoin ในฐานะสินทรัพย์ดิจิทัลแบบ decentralized และประโยชน์ของการไม่มีความเสี่ยงจากคู่สัญญใด ๆ”

ที่มา : DailyHodl