<?php wp_title('|', true, 'right'); ?>

รายงานเผย Circle ยื่นร้องเรียน Binance ว่ามีเงินสำรองไม่เพียงพอ ก่อนที่ Paxos จะถูกฟ้องจาก NYDFS

ติดตามสยามบล็อกเชนบนSiam Blockchain

ตามรายงานของ Bloomberg เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ระบุว่า Circle ได้ยื่นเรื่องร้องเรียนต่อกรมบริการทางการเงินของรัฐนิวยอร์ก (NYDFS) ว่าเงินทุนสำรองของ Binance นั้นไม่เพียงพอที่จะรองรับโทเค็นของตน และดูเหมือนว่าจะรวมถึงเหรียญ Stablecoin Binance USD (BUSD)

การกระทำของ Circle เริ่มขึ้นก่อนที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของสหรัฐอเมริกาจะยื่นฟ้องร้อง Paxos โดยอ้างว่า BUSD เป็นหลักทรัพย์ที่ไม่ได้จดทะเบียน ก่อนที่ต่อมาจะสั่งให้ Paxos “ดำเนินการยุติผลิตเหรียญ BUSD” และเน้นย้ำถึงข้อกำหนดสำหรับโทเค็น ภายใต้ระบอบการปกครองที่ต้องสำรองด้วยเงินสดหรือรายการเทียบเท่าเงินสดทั้งหมด

ในแถลงการณ์เมื่อวันที่ 13 ก.พ. ที่นาย Paxos ออกมากล่าวตอบสนองต่อการฟ้องร้องของ SEC นั้นชี้แจงว่า BUSD ไม่ใช่หลักทรัพย์ที่อยู่ภายใต้กฎหมายหลักทรัพย์ของรัฐบาลกลาง พร้อมเสริมว่า

“BUSD ที่ออกโดย Paxos ได้รับการสนับสนุนด้วยเงินทุนสำรองที่เป็นสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ แบบ 1:1 เสมอ ซึ่งแยกออกจากกันอย่างสมบูรณ์และเก็บไว้ในบัญชีที่มีความปลอดภัย เราจะติดต่อหารือกับเจ้าหน้าที่ของ ก.ล.ต. ในประเด็นนี้ และพร้อมที่จะต่อสู้ในชั้นศาลหากจำเป็น”

ที่มา : cointelegraph