<?php wp_title('|', true, 'right'); ?>

ก.ล.ต. อาจบังคับใช้กฎหมายกับ Circle ผู้ออกโทเคน USDC ระหว่างการปราบปราม Stablecoin ทั่วโลก

ติดตามสยามบล็อกเชนบนSiam Blockchain

มีข่าวลือแพร่สะพัดในเร็ว ๆ นี้ว่าสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (SEC) จะบังคับใช้กฎหมายกับ Circle ที่เกี่ยวข้องกับ Stablecoin อย่าง USDC อันเนื่องมาจากเหตุการณ์ของ Paxos ที่เกี่ยวข้องกับ BUSD 

การเคลื่อนไหวดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของการปราบปราม Stablecoin ในปัจจุบันของ ก.ล.ต. และติดตามจดหมายบังคับใช้ไปยัง Paxos โดยเรียกร้องให้กระดนาเทรดหยุดสร้างเหรียญ Stablecoin อย่าง BUSD ของ Binance เนื่องจากอาจเป็นหลักทรัพย์

ในแถลงการณ์ที่ออกเมื่อปีที่แล้ว Gary Gensler ประธาน ก.ล.ต. โต้แย้งว่า Stablecoins สามารถกำหนดเป็นหลักทรัพย์ได้เนื่องจากกฎหมายของรัฐสภากำหนดหลักทรัพย์ โดย Gensler แย้งว่า

“Stablecoins มีคุณสมบัติที่คล้ายคลึงกันและอาจแข่งขันกับกองทุนตลาดเงิน หลักทรัพย์อื่น ๆ และเงินฝากธนาคาร”

อีกทั้ง Gensler ยังได้ยกประเด็นสำคัญต่าง ๆ มากมายเข้ามาช่วยสนับสนุนความคิดเห็นของเขาเพิ่มเติมอีกว่า

“ตามที่กล่าวไว้ในรายงานคณะทำงานของประธานาธิบดีเกี่ยวกับ Stablecoins สิ่งสำคัญคือต้องแน่ใจว่าเรามีการป้องกันความปลอดภัยและความมั่นคงที่เหมาะสม การคุ้มครองนักลงทุน และการป้องกันกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย”

ตามคำจำกัดความของสำนักงาน ก.ล.ต. กองทุนรวมตลาดเงินคือกองทุนที่ให้อัตราดอกเบี้ยสูงกว่าบัญชีธนาคารเล็กน้อย

“กองทุนรวมตลาดเงิน หรือบางครั้งเรียกว่ากองทุนรวมเงิน เป็นกองทุนรวมประเภทหนึ่งที่พัฒนาขึ้นในทศวรรษ 1970 เพื่อเป็นทางเลือกสำหรับนักลงทุนในการซื้อหลักทรัพย์จำนวนมากที่ให้ผลตอบแทนสูงกว่าบัญชีธนาคารที่มีดอกเบี้ย” 

จากข้อมูลของ Gensler Circle สามารถคาดหวังว่าจะมีการประกาศบังคับใช้เหนือ USDC เนื่องจากทุนสำรองที่สนับสนุน USDC ได้รับการจัดการในกองทุนตลาดเงินที่เรียกว่า Circle Reserve Fund ซึ่งกองทุนนี้บริหารโดย BlackRock บริษัทที่เชี่ยวชาญด้านเงิน ทั้งนี้เงินสดและคลังที่ส่วนใหญ่จะครบกำหนดไม่เกิน 397 วัน

อันที่จริง Circle ยอมรับว่าการดำเนินงานของ ก.ล.ต. ได้รับผลกระทบโดยตรงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย ท่ามกลางสภาวะเศรษฐกิจมหภาคอื่นๆ

ปัจจุบัน Circle ทำกำไรส่วนใหญ่จากผลตอบแทนของคลัง ในทางกลับกันบริษัทก็ยังประสบปัญหาการขาย USDC จำนวนมาก เนื่องจากผู้ถือขายเหรียญ Stablecoin ของตนเพื่อนำเงินสดเข้าคลัง

อย่างไรก็ตามมีรายงานความเคลื่อนไหวจำนวนมากในอุปทานหมุนเวียนของ USDC ซึ่งเกิดจากผู้ถือUSDC พยายามขายเหรียญของพวกเขาบน Binance แต่อย่างไรก็ตาม USDC เป็นเหรียญ Stablecoin ที่ใหญ่เป็นอันดับสองด้วยมูลค่าตลาด 4.09 หมื่นล้านดอลลาร์ตามข้อมูลจาก CoinMarketCap