<?php wp_title('|', true, 'right'); ?>

ข้อมูลเผย ‘ช่วงฤดูหนาว Crypto’ ได้คร่าโปรเจกต์ Crypto ร่วมกว่า 1,700 โปรเจกต์ภายในปีเดียว

ติดตามสยามบล็อกเชนบนSiam Blockchain

อุตสาหกรรม Crypto ได้เติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วจากการมีจำนวนโปรเจกต์เพิ่มขึ้นเป็นประวัติการณ์เกือบ 10,400 โปรเจกต์เมื่อปีที่แล้ว อย่างไรก็ตาม ฤดูหนาว Crypto ที่ยืดเยื้อได้ทำให้โปรเจกต์เหล่านั้นมีจำนวนลดลงอย่างมาก และสถานการณ์ดังกล่าวก็ยังคงดำเนินไปอย่างต่อเนื่อง จนทำให้เหรียญ Crypto จำนวนมากสูญเสียมูลค่า และเหรียญบางส่วนก็หายไปโดยสิ้นเชิง

จากข้อมูลของแพลตฟอร์ม 99 Bitcoins ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มที่แสดงรายชื่อโปรเจกต์ที่ล้มเหลวโดยอิงตามวอลลุ่มเทรด หรือการไม่มีรายชื่อในตลาดขนาดใหญ่ ระบุว่ามีเหรียญ Crypto หายไปมากกว่า 1,700 เหรียญต่อปี เนื่องจากสภาวะตลาดที่รุนแรงในช่วงหลายปีที่ผ่านมา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในปี 2022 ที่หลายโปรเจกต์ต้องประสบกับความล้มเหลวจากการตกเป็นเหยื่อของฤดูหนาว Crypto

ข้อมูล ณ วันที่ 14 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา แสดงให้เห็นว่าจำนวนโปรเจกต์ Crypto ได้ลดลงเหลือเพียง 8,704 โปรเจกต์แล้ว โดยจะเห็นได้จากกราฟด้านล่างที่แสดงจำนวนของสกุลเงินดิจิทัลในช่วงตลอด 10 ปี


แม้ว่าจะมีเหรียญ Crypto มากกว่า 8,000 เหรียญหมุนเวียนอยู่ แต่มีเพียง 5 สกุลเงินดิจิทัลที่มีมูลค่ารวมประมาณ 8 แสนล้านดอลลาร์ ซึ่งคิดเป็น 75% ของมูลค่าตลาดสะสมที่ 1.03 ล้านล้านดอลลาร์ ณ สัปดาห์ที่แล้ว

ตลาด Crypto นั้นขึ้นชื่อในเรื่องความผันผวน และฤดูหนาวของ Crypto ที่ยืดเยื้อนั้นก็เป็นสิ่งที่ย้ำเตือนถึงข้อเท็จจริงนี้ นักลงทุนจำนวนมากสูญเสียเงินมหาศาลในช่วงเวลาเวลาสั้น ๆ เนื่องจากมูลค่าของสกุลเงินดิจิทัลดิ่งลง

มีหลายปัจจัยที่ทำให้มูลค่าตลาดสะสมลดลง และหนึ่งในสาเหตุหลัก ๆ ก็คือการตรวจสอบด้านกฎระเบียบที่เข้มงวดขึ้น รัฐบาลทั่วโลกเริ่มตระหนักถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจาก Crypto รวมไปถึงการฟอกเงิน การฉ้อโกง และการสนับสนุนทางการเงินแก่ผู้ก่อการร้าย

กฎระเบียบเหล่านี้ทำให้ Crypto จำนวนมากอยู่รอดได้ยาก เนื่องจากไม่สามารถปฏิบัติตามข้อกำหนดได้ และอีกปัจจัยหนึ่งที่ทำให้จำนวน Crypto มีมูลค่าลดลงนั้นก็คือการแข่งขันที่เพิ่มขึ้น โปรเจกต์ใหม่ ๆ จำเป็นต้องใช้ความพยายามในการดึงดูดผู้ใช้และนักลงทุนมากขึ้นเพื่อรักษาโปรเจกต์ไว้ไม่ให้ล่มสลาย จนท้ายที่สุดบางโปรเจกต์ก็หมดเงินทุน ในขณะที่บางโปรเจกต์สูญเสียการสนับสนุนจากผู้ใช้และนักลงทุน 

โดยรวมแล้ว ปัจจัยเหล่านี้นำไปสู่การสูญเสียความเชื่อมั่นในตลาด Crypto ซึ่งส่งผลให้จำนวนเหรียญ Crypto ลดลงอย่างมาก อย่างไรก็ตาม ตลาด Crypto ก็ยังคงมีชีวิตอยู่ และหลายโปรเจกต์ก็ยังคงสามารถเติบโตต่อไปได้

ที่มา: beincrypto