<?php wp_title('|', true, 'right'); ?>

Ethereum มูลค่ากว่า 45 ล้านดอลลาร์ถูกทำลายหลังจากการอัพเกรด The Merge

ติดตามสยามบล็อกเชนบนSiam Blockchain

การอัพเกรด The Merge ของเครือข่าย Ethereum ทำให้มีเหรียญ Ethereum เกือบ 30,000 ETH ถูกทำลายไปผ่านกลไกการเบิร์นที่อยู่ในการอัพเกรด The Merge และอัตราการเบิร์นบนเครือข่ายก็ได้พุ่งทำจุดสูงสุดใหม่หลังจากกิจกรรมบนเครือข่ายมีเพิ่มขึ้น

การอัพเกรด The Merge เป็นการอัพเกรดเครือข่าย Ethereum ที่นักลงทุนต่างคาดหวังไว้สูง เนื่องจากเป็นการอัพเกรดที่เปลี่ยนแปลงกลไกฉันทามติจากระบบ Proof-of-Work ไปเป็นระบบ Proof-of-Stake โดยการอัพเกรดนี้ช่วยให้เครือข่าย Ethereum มีความเร็วในการทำธุรกรรมที่เพิ่มขึ้นและค่าธรรมเนียมลดลง และมีการนำกลไกการเบิร์นมาใช้เพื่อให้ลดปริมาณ ETH ที่หมุนเวียนอยู่ในระบบ

อัตราการเบิร์นที่เพิ่มขึ้นเร็ว ๆ เป็นสัญญาณที่ดีสำหรับเครือข่าย Ethereum เนื่องจากเป็นสิ่งที่ช่วยยืนยันว่าการอัพเกรดกำลังทำให้เกิดผลตามที่ตั้งใจไว้

สิ่งที่ช่วยให้เครือข่ายสามารถทำงานตามที่ตั้งใจไว้นั้นคือการเพิ่มขึ้นของกิจกรรมของเครือข่าย Layer 2 ซึ่งช่วยให้กิจกรรมบนเครือข่าย Ethereum เร็วขึ้นและถูกลง และการกลับมาของวงการ DeFi ก็เป็นอีกหนึ่งสาเหตุที่ช่วยให้เครือข่ายเติบโตขึ้น

กลไกการเบิร์นถูกออกแบบมาเพื่อลดปริมาณอุปทานของ ETH ที่อยู่ในระบบ และสิ่งที่เราต้องทราบก็คือ ปริมาณการลดลงของอุปทานไม่ได้การันตีว่าราคาของ Ethereum จะเพิ่มขึ้น

สุดท้ายแล้วมูลค่าของเหรียญ Ethereum ก็ถูกกำหนดโดยความต้องการของตลาดและความเชื่อมั่นของนักลงทุน

ในตอนนี้เหรียญ Ethereum มีราคาซื้อขายอยู่ที่ 1,700 ดอลลาร์หลังจากฟื้นตัวในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมา ทำให้ตอนนี้ราคาของเหรียญ Ethereum กลับในอยู่ในระดับเดียวกับในช่วงเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้ว

Source: U.Today