<?php wp_title('|', true, 'right'); ?>

เศรษฐศาสตร์ของการขุด Cryptocurrency: ต้นทุน รายได้ และแนวโน้มของตลาด

ติดตามสยามบล็อกเชนบนSiam Blockchain

การขุดหมายถึงกระบวนการตรวจสอบและเพิ่มธุรกรรมใหม่ไปยังเครือข่าย Blockchain โดยเศรษฐศาสตร์ของการขุด Cryptocurrency หมายถึงสิ่งจูงใจทางเศรษฐกิจ ต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการขุด และผลกระทบต่อเศรษฐกิจในวงกว้าง

เศรษฐศาสตร์ของการขุด Cryptocurrency นั้นขับเคลื่อนด้วยปัจจัยหลายประการ รวมถึงราคาของ Cryptocurrency, mining difficulty, ต้นทุนของ Hardware, ค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน. block rewards และค่า fees โดยบทความนี้จะอธิบายถึงเศรษฐศาสตร์ของการขุด Cryptocurrency รวมถึงต้นทุน รายได้ และแนวโน้มของตลาด

ค่าใช้จ่ายในการขุด Cryptocurrency 

ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการขุด Cryptocurrency สามารถแบ่งออกเป็นหลายประเภท

ต้นทุน Hardware: ราคาของเครื่องขุด ASICs มีผลกระทบอย่างมากต่อความสามารถในการทำกำไรของการขุด

ค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน: เนื่องจากการขุดต้องใช้ไฟฟ้าในปริมาณมากในการเดินเครื่องขุด ทำให้ค่าใช้จ่ายด้านพลังงานจึงเป็นหนึ่งในค่าใช้จ่ายที่มีผลอย่างมากต่อการทำกำไรในการขุด ดังนั้นการขุดในแต่ละพื้นที่จึงมีกำไรที่ต่างกัน เนื่องค่าไฟในแต่ละพื้นที่มีต้นทุนที่ต่างกัน

ต้นทุนของระบบการทำความเย็น: เครื่องขุดจำเป็นที่ต้องอยู่ในอุณหภูมิที่เหมาะสมเพื่อให้เครื่องขุดทำงานได้ดี ดังนั้นต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับระบบการทำความเย็นจึงมีค่าที่สูง โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากขุดในพื้นที่ที่อยู่ในเขตร้อน

ค่าบำรุงรักษาและค่าซ่อมแซม: เพื่อให้เครื่องขุดทำงานได้ดีที่สุดจำเป็นที่ต้องมีการบำรุงรักษาและซ่อมแซมอย่างต่อเนื่อง และค่าใช้จ่ายเหล่านี้อาจสูงขึ้นเมื่อเวลาผ่านไป

ค่า fees: นอกเหนือจากรายได้จาก Block Reward แล้ว ยังได้รับรายได้จากค่า fees จากการทำธุรกรรม โดยรายได้ตรงนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับองค์ประกอบอื่น ๆ

รายได้จากการขุด Cryptocurrency หรือ mining revenues

ปริมาณ Cryptocurrency ที่ขุดได้นั้นมักใช้เป็นสิ่งที่กำนหนดรายได้ของนักขุด โดยรายได้จะถูกคูณด้วยมูลของ Cryptocurrency ในปัจจุบัน

หากสมมติว่านักขุดสามารถขุด Bitcoin ได้ 1 BTC ในทุก ๆ 10 วัน หากราคาของ Bitcoin อยู่ที่ราคา 50,000 ดอลลาร์ นักขุดก็จะมีรายได้ 5,000 ดอลลาร์ต่อวัน

อย่างไรก็ตาม รายได้จากการขุด Cryptocurrency นั้นจะผันผวนตามตัวแปรหลายอย่าง เช่น ราคาของ Cryptocurrency, ค่า Difiiculty, ค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน และความสามารถของเครื่องขุด

ตัวอย่างเช่นในยุคแรก ๆ การขุด Bitcoin สามารถสร้างรายได้ได้จำนวนมาก เนื่องจากใช้ Hardware ที่ไม่ต้องลงทุนมาก อย่างก็ตาม รายได้จากการขุดลดลงเรื่อย ๆ เนื่องจากความซับซ้อนในการขุดมากขึ้น และนักขุดหน้าใหม่ที่เพิ่มมากขึ้น

แนวโน้มของอุตสาหกรรมการขุด Cryptocurrency

ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา อุตสากรรมการขุดคริปโตนั้นมีการเติบโตอย่างมาก และได้กลายเป็นส่วนสำคัญที่คอยขับเคลื่อนตลาดคริปโต และนี่คือแนวโน้มของอุตสาหกรรมการขุดคริปโต

การแข่งขันที่เพิ่มขึ้น: การแข่งขันเพิ่มขึ้นเมื่อมีนักขุดจำนวนมากเข้าสู่อุตสาหกรรมการขุด ทำให้นักขุดมีรายได้ที่น้อยลง และเปิดเหมืองขุดขนาดใหญ่ได้รับความนิยมมากขึ้นเนื่องจากมีต้นทุนที่ถูกและมีกำไรเพิ่มขึ้น

ความต้องการของเครื่องขุด: ASICs เป็นหนึ่งในตัวอย่างของเครื่องขุดที่ได้รับความนิยมมากที่สุด โดยอุปกรณ์เหล่านี้จะทำเพื่อใช้สำหรับขุดคริปโตโดยเฉพาะ

ความกังวลด้านสิ่งแวดล้อม: การใช้พลังงานจำนวนมากในการขุด Cryprtocurrency ทำให้เกิดความกังวลเกี่ยวกับผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ทำให้การมองหาวิธีการขุดแบบใหม่ ๆ ได้รับความสนใจมากขึ้น เช่น กลไก Proof-of-Stake ที่ใช้พลังงานน้อยกว่ากลใน Proof-of-Work ของ Bitcoin และอีกมากมาย

การพัฒนาด้านกฏระเบียบ: รัฐบาลทั่วโลกเริ่มให้ความสนใจกับตลาดคริปโตมากขึ้น ในขณะที่บางประเทศยอมรับการขุด Cryptocurrency และได้สร้างกฏเกณฑ์ที่เป็นประโยชน์สำหรับนักขุด แต่บางประเทศกลับต้องการที่จะต่อต้านการขุด Cryptocurrency
Source: Cointelegraph