<?php wp_title('|', true, 'right'); ?>

โอ้จีซัส ! คริสตจักรคาทอลิกประกาศจับมือ Engive เปิดรับบริจาคคริปโตให้โบสถ์แล้ววันนี้

ติดตามสยามบล็อกเชนบนSiam Blockchain

ในขณะที่ศาสนาส่วนใหญ่มีอายุนับพันปี และเต็มไปด้วยเรื่องเล่าที่ล้าสมัย ผู้นำของศาสนาคริสต์นิกายคาทอลิกในสหรัฐอเมริกาได้แสดงให้เห็นแล้วว่า การบริจาคเงินกำลังก้าวไปสู่ยุคดิจิทัล โดยในขณะนี้ ผู้นับถือศาสนาคริสต์นิกายคาทอลิกในสหรัฐฯ สามารถบริจาค Crypto ให้แก่คริสตจักรได้แล้ว

ศาสนาคริสต์นิกายคาทอลิกในสหรัฐฯ เปิดรับสินทรัพย์ประเภทใหม่โดยร่วมมือกับ Engiven แพลตฟอร์มการบริจาคเงินดิจิทัล โดยอัครสังฆมณฑลนิกายโรมันคาธอลิกของกรุงวอชิงตัน ดี.ซี. จะใช้เงินทุนที่ระดมมาเพื่อพัฒนาพันธกิจ และเพิ่มโปรเจกต์ด้านการดูแลสินทรัพย์ดิจิทัล

ชาวคาทอลิกทั่วโลกไม่ได้มองจุดยืนทางศีลธรรมของการใช้ Crypto ไปในทิศทางเดียวกัน โดยตามทะเบียนคาทอลิกแห่งชาติของสหรัฐฯ ทางวาติกันไม่ได้แสดงความคิดเห็นใด ๆ เกี่ยวกับการใช้ Crypto ในขณะที่ศาสนาอื่น ๆ อย่างเช่นศาสนาอิสลาม ได้อนุมัติการใช้เหรียญ Crypto ในบางรูปแบบแล้ว เช่น เหรียญอิสลาม (Islamic coin)

นักวิจารณ์บางคนกล่าวว่านักลงทุน Crypto ในยุคแรก ๆ กลายเป็นผู้มั่งคั่ง “อย่างน่าขัน” พวกเขาร่ำรวยได้โดยไม่ต้องทำงาน และบรรดามหาเศรษฐีเหล่านั้นก็จะนำสกุลเงินเทียมที่มีมูลค่าสูงเกินจริงไปแลกกับที่ดิน สินค้าต่าง ๆ รวมไปปัจจัยพื้นฐานในการดำรงชีวิตในประเทศที่ยากจนข้นแค้น โดยนักวิจารณ์เหล่านั้นเห็นตรงกันว่าสิ่งนี้ไม่ยุติธรรม

ในอีกทางหนึ่ง ชาวคาทอลิกคนอื่น ๆ คิดว่า Crypto สามารถแก้ปัญหามากมายให้กับคนยากจนได้ โดยในหนังสือ Thank God for Bitcoin ที่เขียนโดย J.M. Bush กล่าวว่า “ระบบเงิน fiat ของสหรัฐฯ สามารถนำสกุลเงินแบบใหม่เข้ามาในระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพตามดุลยพินิจของตนเอง ในขณะที่ปรับเปลี่ยนมูลค่าของสกุลเงิน และอาจบิดเบือนความสัมพันธ์ระหว่างงานที่ผู้คนทำกับความมั่งคั่งที่พวกเขามีอยู่จริง”

“ดังที่นักวิจารณ์หลายคนได้ชี้ให้เห็น นโยบายการเงินในรูปแบบเงินเฟ้ออย่างที่กล่าวไปนั้นมีผลกระทบด้านลบต่อชนชั้นล่างมากที่สุด เพราะความมั่งคั่งของผู้คนเหล่านั้นมักจะผูกติดอยู่กับเงินสดแทนที่จะเป็นทรัพย์สินที่มั่นคงกว่า เช่น ที่ดินและเงินทุน” ข้อความบางส่วนจากหนังสือ Thank God for Bitcoin

Joseph Gillmer ผู้บริหารการระดมทุนที่ได้รับการรับรอง (CFRE) กล่าวว่า “อัครสังฆมณฑลโรมันคาธอลิกแห่งกรุงวอชิงตัน ดี.ซี. พยายามที่จะใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีเพื่อดึงดูดนักบวชด้วยวิธีใหม่ ๆ ที่น่าตื่นเต้น และทำให้ผู้ศรัทธาสามารถบรรลุพันธกิจของศาสนจักรในการเผยแพร่แสงสว่างแห่งพระคุณของพระเยซูคริสต์ไปทั่วโลกได้ง่ายขึ้น”

“Engiven กำลังช่วยเราบรรลุพันธกิจของศาสนจักรด้วยการจัดหาแพลตฟอร์มการบริจาคเงินดิจิทัลที่มีประสิทธิภาพสูงแต่ใช้งานได้ง่าย พร้อมความยืดหยุ่นสำหรับผู้ศรัทธาในการสนับสนุนวัด โรงเรียน และกระทรวงต่าง ๆ กว่า 300 แห่งในกรุงวอชิงตัน ดี.ซี.” Gillmer กล่าว นอกจากนี้ทางศาสนจักรได้กล่าวว่าผู้มีจิตศรัทธายังสามารถบริจาคอาหารได้อีกด้วย

Engiven กล่าวว่าเทคโนโลยีของพวกเขา “ช่วยให้กระทรวงและองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรสามารถยอมรับการบริจาค Crypto ได้อย่างปลอดภัย ในขณะเดียวกันก็ขจัดความซับซ้อนและความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรม Crypto”

ที่มา: beincrypto