<?php wp_title('|', true, 'right'); ?>

Mastercard จับมือ Immersve เตรียมไฟเขียวร้านค้าทั่วโลกรับชำระเงินผ่าน USDC

ติดตามสยามบล็อกเชนบนSiam Blockchain

Mastercard ร่วมกับ Immersve โปรโตคอล Web3 สำหรับการชำระเงิน จะอนุญาตให้ผู้ใช้บริการสามารถทำการชำระเงินด้วย Crypto ได้ ทั้งทางดิจิทัล ทางกายภาพ และผ่านเมตาเวิร์ส และเมื่อการทำธุรกรรมสำเร็จแล้ว USDC จะถูกเปลี่ยนเป็นเงินเฟียต และถูกใช้เพื่อทำให้การทำธุรกรรมสามารถเข้ากับระบบเครือข่ายของ Mastercard ได้

ความร่วมมือระหว่าง Mastercard และ Immersve  จะใช้โปรโตคอลกระจายศูนย์ในการทำธุรกรรม Crypto แบบ Real-time บนร้านค้าที่รับการชำระเงินออนไลน์ผ่าน Mastercard 

นอกจากนี้ผู้ใช้บริการยังสามารถใช้กระเป๋าเงินบน Web3 ของพวกเขาในการชำระเงินผ่าน Crypto ได้โดยตรง โดยไม่ต้องผ่านผู้ให้บริการอื่น ๆ อีกด้วย อย่างไรก็ตาม Immersve จะร่วมมือกับผู้ให้บริการรายอื่น และอนุญาตให้ผู้ใช้บริการใช้ USDC ในการชำระเงินทั้งหมดเท่านั้น

ผู้ให้บริการสามารถเข้าถึงฟีเจอร์นี้ได้ผ่านทางกระเป๋าเงินบน Web3 ชื่อดังต่าง ๆ และใช้ Private key ในการอนุมัติการชำระเงิน Jerome Faury CEO บริษัท Immersve กล่าวแสดงความคิดเห็นต่อการใช้ Crypto ว่า

“การร่วมมือกับแบรนด์ที่เป็นที่รู้จักและเชื่อถือได้อย่าง Mastercard เป็นการก้าวไปข้างหน้าก้าวใหญ่ในกระแสการประยุกต์กระเป๋าเงินบน Web3”

ยิ่งไปกว่านั้น กระเป๋าเงินบน Web3 ต่าง ๆ และโปรโตคอลกระจายศูนย์ยังสามารถบูรณาการผ่าน API และ Smart contract ของ Immersve เพื่อทำธุรกรรมที่ใดก็ตามที่รองรับ Mastercard อยู่

ในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมา Mastercard ได้มีการร่วมมือกับบริษัทต่าง ๆ หลายบริษัทเพื่ออยู่ในระบบนิเวศ Crypto โดยหนึ่งในความร่วมมือโด่งดังมากที่ก็คือ การร่วมมือกับ Binance กระดานเทรดเบอร์ 1 ของโลก ในการออกบัตร Crypto ในบราซิล ซึ่งจะรองรับจำนวน Crypto มากถึง 14 รายการ

ที่มา: Cointelegraph