<?php wp_title('|', true, 'right'); ?>

นักวิจัย Microsoft เผย ! กำลังทดลองใช้ ChatGPT กับหุ่นยนต์ หวังพัฒนาเป็น “หุ่นยนต์ผู้ช่วย”

ติดตามสยามบล็อกเชนบนSiam Blockchain

ChatGPT แชทบอท AI ที่ OpenAI เป็นผู้พัฒนากำลังเป็นประเด็นสังคมและสร้างความประทับใจให้แก่คนทั่วโลก ด้วยประสิทธิภาพตอบโต้กับผู้คนได้อย่างยอดเยี่ยม ได้ถูกนักวิจัยจาก Microsoft หนึ่งในบริษัทผู้นำทางเทคโนโลยีของโลก นำเทคโนโลยี ChatGPT มาทดลองใช้กับกับหุ่นยนต์ เพื่อทดสอบว่าโปรแกรมนี้ จะสามารถควบคุมแขนของหุ่นยนต์หรือโดรนได้หรือไม่

นักวิจัยจาก Microsoft ได้เปิดเผยในเอกสารที่มีการเผยแพร่สู่สาธารณะในสัปดาห์นี้ว่า พวกเขากำลังทำการทดสอบ ChatGPT ในหุ่นยนต์ หวังจะ “ขยายขอบเขตความสามารถของ ChatGPT ไปยังหุ่นยนต์” ในหลายวิถีทาง

นอกจากนี้ ยังมีการแสดงพัฒนาการทางเทคโนโลยีด้วยแขนกลและโดรนบนโพสต์อีกด้วย โดยโพสต์นี้ได้เอ่ยถึงความหวังว่า เทคโนโลยี ChatGPT จะสามารถทำงานในฐานะ “หุ่นยนต์ผู้ช่วยภายในบ้านที่สามารถรับรู้ได้ด้วยภาษา” และสำรวจวิธีการที่จะ “ทำให้หุ่นยนต์สามารถโต้ตอบกับมนุษย์ได้อย่างเป็นธรรมชาติสามารถเป็นไปได้ ด้วยการใช้ โมเดลภาษาของ AI ตัวใหม่ที่ถูกสร้างขึ้นโดย OpenAI คือ ChatGPT”

“เป้าหมายของพวกเราในการวิจัยในครั้งนี้คือ การสำรวจว่า ChatGPT สามารถคิดนอกเหนือจากข้อความหรือไม่” นักวิจัยจาก Microsoft ระบุ เสริมถึง “เหตุผลเกี่ยวกับเรื่องทางโลกที่สามารถช่วยงานของหุ่นยนต์ได้” โดยการที่เป้าหมายนี้จะประสบความสำเร็จได้ จำเป็นต้องสอน ChatGPT ในการ “แก้ไขปัญหาโดยคำนึงถึงกฎของฟิสิกส์ บริบทของสภาพแวดล้อมการทำงาน และการทำงานของหุ่นยนต์สามารถเปลี่ยนแปลงสถานะของโลกได้อย่างไร”


ที่มา: Watcher.Guru