<?php wp_title('|', true, 'right'); ?>

Janet Yellen กล่าวย้ำ สหรัฐฯ “ไม่ได้แบน Crypto” แต่กำลังมองหากรอบกฏหมายที่รัดกุม

ติดตามสยามบล็อกเชนบนSiam Blockchain

Janet Yellen เลขาธิการกระทรวงการคลังสหรัฐฯ กล่าวถึง Crypto ในระหว่างการประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและผู้ว่าการธนาคารกลางของกลุ่มประเทศ G20 ว่า “สิ่งสำคัญคือการวางกฎหมายที่รัดกุม” และ “พวกเราไม่ได้แนะนำให้ทำการแบนกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับ Crypto”

Janet Yellen ได้กล่าวถึงกฎระเบียบของ Crypto ในการให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าว Reuters เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมา ในช่วงการประชุมด้านการเงินของกลุ่มประเทศ G20 โดยได้เน้นย้ำถึงความสำคัญของการสร้างกรอบของกฎระเบียบสำหรับ Crypto ขึ้น พร้อมยืนยันว่า สหรัฐฯ ไม่ได้จะทำการแบน Crypto แต่อย่างใด

“พวกเราไม่ได้แนะนำให้ทำการแบนกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับ Crypto แต่สิ่งสำคัญคือ การวางกรอบกฎหมายที่มีความรัดกุม พวกเรากำลังทำงานกับรัฐบาลอื่น ๆ ในเรื่องนี้”

กฎระเบียบ Crypto เป็นหนึ่งในหัวข้อสำคัญในการประชุม G20 ในครั้งนี้ โดยในระหว่างการประชุม ประเทศอินเดีย ได้ขอให้กองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) และคณะกรรมการดูแลเสถียรภาพทางการเงิน (FSB) ในการพัฒนาความร่วมมือในด้าน Crypto เพื่อช่วยในการกำหนด “การประสานงานด้านโยบายและการความเข้าใจใน Crypto”

Nirmala Sitharaman รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังอินเดีย ได้ทำการผลักดันการร่วมมือระหว่างประเทศด้านกฎหมาย Crypto ในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมา และกล่าวก่อนการประชุม G20 ว่า อินเดียกำลัง “หารือในรายละเอียด” กับสมาชิกกลุ่มประเทศ G20 ในด้านกฎหมาย Crypto เพื่อกำหนดกรอบกฎหมายหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานสำหรับการบริหารจัดการต่าง ๆ (SOP) เกี่ยวกับ Crypto

Kristalina Georgieva กรรมการผู้จัดการจาก IMF ได้กล่าวนอกการประชุม G20 เช่นกันว่า Crypto ต้องการ “กฎระเบียบที่มากขึ้น” ระบุว่า “ต้องมีแรงผลักดันมหาศาลในเรื่องกฎระเบียบ” โดยกล่าวว่า “หากการสร้างกฎระเบียบล้มเหลว หากคุณออกกฎระเบียบช้า พวกเราก็ไม่ควรทิ้งเรื่องการแบน Crypto เนื่องจาก Crypto อาจสร้างความเสี่ยงต่อความมั่นคงทางการเงินได้”

เมื่อก่อนหน้านี้ คณะกรรมการบริหารของ IMF ได้มอบคำแนะนำแก่ประเทศต่าง ๆ เพื่อช่วยพัฒนานโยบายที่ประเทศเหล่านั้นมีต่อ Crypto โดยคณะกรรมการบริการบางส่วนกล่าวว่า “ไม่ควรละทิ้งการแบน Crypto อย่างสิ้นเชิงไป” แนะนำว่า “Crypto ไม่ควรเป็นสกุลเงินอย่างเป็นทางการ หรือได้รับสถานะทางกฎหมาย”


ที่มา: Bitcoin.com