<?php wp_title('|', true, 'right'); ?>

Gary Gensler ประธาน ก.ล.ต. สหรัฐฯ ลั่นวาจา ! “Crypto ทุกตัวเป็นหลักทรัพย์ ยกเว้น Bitcoin”

ติดตามสยามบล็อกเชนบนSiam Blockchain

Gary Gensler ประธานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของสหรัฐอเมริกา (SEC) ได้ให้สัมภาษณ์กับนิตยสาร New York ว่า ธุรกรรม Crypto ทั้งหมดเป็นหลักทรัพย์ และจะอยู่ภายใต้เขตอำนาจในการควบคุมของ SEC แต่ Gensler กลับชี้ให้เห็นข้อยกเว้นอย่างหนึ่ง ซึ่งแน่นอนว่านั่นก็คือ Bitcoin

“ทุกอย่างนอกเหนือจาก Bitcoin คุณสามารถหาเว็บไซต์ได้ คุณสามารถหากลุ่มผู้ประกอบการได้ พวกเขาอาจตั้งนิติบุคคลของตนเองในต่างประเทศเพื่อเลี่ยงภาษี พวกเขาอาจมีฐานอำนาจ พวกเขาอาจตั้งทนายความเพื่อพยายามเก็งกำไร มันเป็นเรื่องยากที่เขตอำนาจศาลหรืออื่น ๆ จะสามารถเข้าถึง”

“ในตอนแรก พวกเขาอาจปล่อยโทเค็นในต่างประเทศ แล้วโต้แย้งหรือแสร้งทำเป็นว่าจะใช้เวลาหกเดือนก่อนจะกลับมาที่สหรัฐฯ แต่โดยทั่วไปแล้วโทเค็นเหล่านี้ถูกจัดว่าเป็นหลักทรัพย์เพราะมีกลุ่มอยู่ตรงกลาง และประชาชนทั่วไปคาดหวังผลกำไรในกลุ่มนั้น” Gary Gensler กล่าว

Gensler เป็นบุคคลที่มีชื่ออยู่บนพาดหัวข่าวหลายครั้งในปี 2021 เนื่องจากเขาปฏิเสธที่จะระบุว่า Ethereum เป็นหลักทรัพย์หรือไม่ แต่กลับเรียก Stablecoin ว่าเป็นหลักทรัพย์

“ความขัดแย้งใน storefront เหล่านี้ เราไม่อนุญาตให้เกิดขึ้นในระบบการเงินแบบเดิม เราไม่อนุญาตในตลาดหลักทรัพย์ เราไม่อนุญาตในตลาดธนาคารพาณิชย์ และเราก็ไม่อนุญาตใน Crypto เนื่องจากโดยพื้นฐานแล้ว storefront เหล่านี้ไม่เป็นไปตามกฎหมายหลักทรัพย์ที่เราทราบ” Gary Gensler กล่าว

ไม่ใช่เรื่องยากที่จะเชื่อว่าตอนนี้เป็นจุดเริ่มต้นของการโจมตี Crypto อย่างเต็มรูปแบบโดย SEC และหน่วยงานกำกับดูแลอื่น ๆ ในสหรัฐอเมริกา อย่างไรก็ตาม ขณะนี้นักลงทุนต่างตั้งข้อสันนิษฐานกันแล้วว่า SEC กำลังจะจัดการกับบริษัท Crypto ทุกแห่งที่อยู่ในเขตอำนาจศาลของสหรัฐอเมริกาอย่างแน่นอน

ที่มา: publish0x