<?php wp_title('|', true, 'right'); ?>

Bitkub เตรียมแจก Airdrop เหรียญ Terra 2.0 (LUNA2) รอบ Post-attack Snapshot ห้าโมงเย็นวันนี้ !

ติดตามสยามบล็อกเชนบนSiam Blockchain

หลังจากที่ทาง Terra จัดให้มีการ Airdrop เหรียญ Terra 2.0 (LUNA2) ให้แก่ผู้ถือเหรียญ LUNA เดิม (LUNC) ทางเพจ Bitkub จึงได้ออกมาประกาศเกี่ยวกับการ Airdrop เหรียญ Terra 2.0 (LUNA2) รอบ Post-attack Snapshot เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา โดยมีรายละเอียดตามนี้

กำหนดการ Airdrop เหรียญ LUNA2 สำหรับกลุ่ม Post-attack Snapshot

  • การแจกจ่ายเหรียญ LUNA2 ให้แก่ลูกค้าของ Bitkub สำหรับกลุ่ม Post-attack Snapshot จะเกิดขึ้นภายในระยะเวลารวม 24 เดือน โดยประมาณ ทั้งนี ขึ้นอยู่กับการ Airdrop เหรียญ LUNA2 โดย Terra
  • การแจกจ่ายเหรียญ LUNA2 ให้แก่ลูกค้าของ Bitkub ในรอบที่ 1 และ 2 จะเกิดขึ้นพร้อมกัน โดยจะเริ่มในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 17:00 น. (เวลาประเทศไทย) เป็นต้นไป

Post-attack snapshot คืออะไร?

Post-attack snapshot หมายถึง การทำ snapshot ปริมาณเหรียญ LUNC บนเครือข่าย Terra Classic ที่ block 7,790,000 ณ วันที่ 27 พฤษภาคม 2565 เวลา 02:59:51 น. (เวลาประเทศไทย)

ใครมีสิทธิ์รับเหรียญ Airdrop จาก Bitkub บ้าง?

  • ผู้ที่มีสิทธิ์เข้าร่วมการ Airdrop เหรียญ LUNA2 ในครั้งนี้ คือ ผู้ถือเหรียญ LUNC ในกระเป๋า Bitkub ตามช่วงเวลาการ Snapshot ที่ทาง Terra กำหนด โดยลูกค้าที่เข้าเงื่อนไขจะได้รับเหรียญ LUNA2 ในบัญชี Bitkub ตามรายละเอียดที่ระบุในประกาศและอีเมลแจ้งยอด Airdrop
  • สัดส่วนเหรียญ LUNA2 ที่ผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมจะได้รับ จะเป็นไปตามสัดส่วนการแจกเหรียญที่ Terra ประกาศ ตามรายละเอียดในตารางต่อไปนี้

อย่างไรก็ตาม ระยะเวลาในการแจกเหรียญ LUNA2 ให้แก่ลูกค้าของ Bitkub อาจเปลี่ยนแปลงได้ เนื่องจาก Bitkub จะแจกเหรียญ LUNA2 ก็ต่อเมื่อ Bitkub ได้รับแอร์ Airdrop จากทีมผู้สร้างเหรียญ LUNA2 แล้วเท่านั้น

นอกจากนี้ ปริมาณเหรียญที่ลูกค้าจะได้รับในแต่ละรอบอาจมีปริมาณที่ไม่เท่ากัน โดยขึ้นอยู่กับปริมาณเหรียญ LUNA2 ที่ Bitkub ได้รับจากทางทีมผู้สร้างเหรียญ LUNA2 และเนื่องจากการแจกเหรียญ LUNA2 ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 นี้เป็นการแจกรวมรอบที่ 1 และ 2 จึงอาจทำให้ปริมาณเหรียญ LUNA2 ที่ได้รับในรอบนี้มีจำนวนที่แตกต่างจากรอบอื่น

สำหรับกำหนดการ Airdrop เหรียญกลุ่ม Pre-attack Snapshot นั้นทาง Bitkub จะมีประกาศอีกครั้งในภายหลัง ทั้งนี้สามารถอ่านประกาศการแจก Airdrop รอบนี้แบบเต็ม ๆ กันได้ที่ Bitkub

ที่มา: Bitkub