<?php wp_title('|', true, 'right'); ?>

CZ ลั่น  ! การทำธุรกรรมด้วยเงิน Fiat เสียค่า Fee สูงถึง 1,000 บาท แต่หากทำผ่าน Crypto “เสียไม่ถึงบาท”

ติดตามสยามบล็อกเชนบนSiam Blockchain

เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ Changpeng Zhao CEO ของ Binance ได้โพสต์ทวีตลงบน Twitter ส่วนตัว พร้อมกล่าวถึงเพื่อนของเขาว่า “เพื่อนของผมส่งเงินกลับบ้าน 200 ดอลลาร์ให้ครอบครัวของเขาด้วยเงินเฟียตต้องเสียค่าธรรมเนียม 30 ดอลลาร์ แต่การส่งเงิน 200 ดอลลาร์ให้ครอบครัวของเขาด้วย Crypto กลับเสียค่าธรรมเนียมเพียง 0.01 ดอลลาร์เท่านั้น” เพื่อนของเขาบอก

โพสต์นี้ แสดงให้เห็นว่า ค่าธรรมเนียมในการส่งเงิน 200 ดอลลาร์ผ่านเงินเฟียตเมื่อเทียบกับการส่งเงินด้วย Crypto มีจำนวนค่าธรรมเนียมที่ต่างกันมากทีเดียว โดยต่างกันถึง 29.99 ดอลลาร์ หรือ 1054.88 บาท

อย่างไรก็ตาม ผู้ใช้ Twitter รายหนึ่งชื่อ Spidey_ElonFan ท้วงว่า เพื่อนของ CZ คนนี้ลืมพูดถึง ระยะเวลาดำเนินการโอนเงินทั้งสองแบบ ซึ่ง CZ ยอมรับว่า “นั่นก็ด้วย”

ชาว Twitter บางคนไม่เชื่อในเรื่องราวนี้นัก ถึงขั้นถามว่า เรื่องที่อยู่ในทวีตนี้ เป็นเรื่องที่มาจากเรื่องจริงหรือไม่ เนื่องจากบางเหรียญคริปโตเครือข่าย เก็บค่าธรรมเนียมในการทำธุรกรรมมากกว่า 0.01 ดอลลาร์ ในขณะที่บางส่วนกล่าวว่า เพื่อนของ CZ ลืมเรื่องความแตกต่างด้านมูลค่าระหว่างเงินสกุลเฟียตและ Crypto ไป

และแม้แต่ Binance เอง ยังมีค่าธรรมเนียมในการทำธุรกรรมบน Binance Smart Chain อยู่ที่ 0.185 ดอลลาร์ หรือ 6.53 บาท ตามข้อมูลจาก YCharts

ในขณะที่ Ethereum มีค่าธรรมเนียมในการทำธุรกรรมต่ำสุดอยู่ที่ 0.656 ดอลลาร์ หรือ 23.16 บาท

การทำธุรกรรมผ่าน Crypto อาจจะมีค่าธรรมเนียมที่ถูกกว่าการทำธุรกรรมผ่านธนาคารทั่วไป อย่างไรก็ตาม ค่าธรรมเนียมในการทำธุรกรรมผ่านเครือข่ายแต่ละเครือข่ายมีมูลค่าแตกต่างกัน ทั้งมูลค่าของ Crypto ที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ด้วยเหตุนี้ผู้ที่ต้องการทำธุรกรรม จึงควรคำนึงถึงมูลค่าของทั้งสองสิ่งนี้ก่อนทำธุรกรรมเสมอ