<?php wp_title('|', true, 'right'); ?>

เติบโตต่อเนื่อง ! เครือข่าย Bitcoin Lightning ทำธุรกรรมทะลุ 5,000 BTC ทำจุดสูงสุดเป็นประวัติการณ์

ติดตามสยามบล็อกเชนบนSiam Blockchain

ดูเหมือนว่า Satoshi Nakamoto จะต้องถูกใจสิ่งนี้ เนื่องจากในปี 2023  Bitcoin มีอายุครบ 15 ปีแล้วและตลอดเวลาที่ผ่านมา Bitcoin ก็ทำหน้าที่เป็นทั้งการเก็งกำไร เป็นเงินออมของหลาย ๆ คน  หรือแม้กระทั่งการถูกใช้เป็นเครื่องมือป้องกันเงินเฟ้อ และบ้างก็ใช้เพื่อเป็นการชำระเงิน

และการใช้ Bitcoin เพื่อวัตถุประสงค์ในการชำระเงินนั้นก็กำลังเพิ่มสูงขึ้นเรื่อย ๆ เห็นจากมูลค่าการทำธุรกรรมบน Lightning Network ที่เพิ่มขึ้นต่อเนื่องในช่วง 2 – 3 ปีที่ผ่านมา จนในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ ก็ได้พุ่งแตะระดับสูงสุดตลอดกาลที่ 5,580  BTC

Lightning Network คืออะไร

หลายคนอาจจะเคยได้ยินแต่ไม่รู้ว่าคืออะไร ทั้งนี้ Lightning Network หรือที่หลายคนมักเรียกกันอย่างย่อ ๆ ว่า ‘LN’ เป็นโปรโตคอล Layer 2 ที่ถูกออกมาเพื่อให้ธุรกรรม Bitcoin  สื่อสารกันภายนอก ก่อนบันทึกลงบล็อกเชนหลัก ด้วยสิ่งนี้เองที่ทำให้ค่าธรรมเนียมของ Bitcoin ถูกลงอย่างมาก และตอบโจทย์มาก ๆ สำหรับผู้ที่ต้องการในการชำระเงิน