<?php wp_title('|', true, 'right'); ?>

นักขุดคริปโตจะต้องรายงานการปล่อยมลพิษหากร่างกฏหมายได้รับการอนุมัติ

ติดตามสยามบล็อกเชนบนSiam Blockchain

นักขุดคริปโตจะต้องอยู่ในสายตาของสมาชิกสภานิติบัญญัติของสหรัฐฯ หากร่างกฏหมายถูกอนุมัติ

ในร่างกฏหมายการขุดคริปโตได้มีการผลักดนให้เกิดความโปร่งใสด้านข้อมูลการปล่อยก๊าชเรือนกระจก โดยได้รับความอนุเคราะห์จากวุฒิสมาชิกสหรัฐนาย Edward Markey และนาย Rep. Jared Huffman

ร่างกฏหมายการขุดคริปโตได้กำหนดให้มีการศึกษาผลกระทบจากการปล่อยก๊าชเรือนกระจก

ร่างกฏหมายดังกล่าวถูกเสนอครั้งแรกในเดือนธันวาคม ซึ่งร่างกฎหมายดังกล่าวจะสั่งให้หน่วยงานคุ้มครองสิ่งแวดล้อมหรือ EPA รายงานเกี่ยวกับการใช้พลังงานและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของนักขุดคริปโต

การศึกษาในครั้งนี้มีงบประมาณสูงถึง 5 ล้านดอลลาร์ และผลการศึกษาจะถูกเผยแพร่สู่สาธารณะในอีก 18 เดือนหลังจากร่างกฏหมายได้รับการอนุมัติ

นักขุดจะต้องให้ข้อมูลการปล่อยมลพิษหากร่างกฏหมายได้รับการอนุมัติ

นาย Edward Markey ได้เสนอชื่อกลุ่มสาธารณะ 16 กลุ่ม รวมถึง Greenpeace USA และ National Stop Crypto Coalition ในการเป็นผู้สนับสนุนร่างกฎหมาย

ความกังวลเกี่ยวกับผลกระทบที่เกิดจากการขุดคริปโตเพิ่มขึ้น

การขุดคริปโตจะส่งผลเสียต่อสิ่งแวดล้อมหรือไม่นั้นขึ้นอยู่แหล่งพลังงานไฟฟ้านำมาใช้ในการเดินเครื่องขุด

การใช้พลังงานไฟฟ้าในการขุดคริปโตถือเป็นการใช้พลังงานจำนวนมากที่อาจเทียบได้กับประเทศเล็ก ๆ 1 ประเทศ

จากการประมาณการพบว่า Bitcoin Network เพียงเครือข่ายเดียวใช้พลังงานมากกว่าทั้งประเทศของอาร์เจนตินา

พลังงานที่ใช้ในการขุดคริปโตส่วนใหญ่ยังมาจากเชื้อเพลิงฟอสซิล เช่น ถ่านหินและก๊าชธรรมชาติ ซึ่งทำให้เกิดการปล่อยก๊าชเรือนกระจกเข้าสู่ชั้นบรรยากาศ นอกจากนี้การใช้พลังงานไปกับการขุดยังสร้างภาระให้กับโคร่งข่ายไฟฟ้าในท้องถิ่น ซึ่งอาจทำให้เกิดปัญหาไฟฟ้าดับและปัญหาอื่น ๆ

อย่างไรก็ตาม นักขุดคริปโตบางรายเริ่มหันไปใช้พลังงานหมุนเวียน เช่น พลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานลมเพื่อลดปริมาณการปล่อยก๊าชคาร์บอน นอกจากนี้ยังมีการพัฒนาฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ที่ช่วยให้การขุดประหยัดพลังงานมากขึ้น

การศึกษาผลกระทบที่เกิดจากการขุดคริปโต

สมาชิกสภานิติบัญญัติหลายคน รวมถึงนาย Markey และนาย Huffman ได้เขียนจดหมายถึงนาย Michael Regan ผู้บริหาร EPA และนาง Jennifer Granholm รัฐมนตรีกระทรวงพลังงานในเดือนกุมภาพันธ์ โดยขอให้ทั้ง 2 ภาคส่วนร่วมมือกันในการแก้ปัญหาการขาดข้อมูลเกี่ยวกับการใช้พลังงานของการขุดคริปโตและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

นอกจากนี้พวกเขายังตกลงที่จะลงนามในจดหมายที่ส่งถึง CEO ของ Electric Reliability Council of Texas เพื่อขอข้อมูลเกี่ยวกับการขุดคริปโตของรัฐเท็กซัส และการใช้พลังงานที่เกี่ยวข้องและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

วุฒิสมาชิกสหรัฐนาย Edward Markey จะเป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการด้านอากาศสะอาดและความปลอดภัยทางนิวเคลียร์ของวุฒิสภาในเร็วๆ นี้ โดยในการประชุมนั้นเข้าร่วมจะต้องหารือเกี่ยวกับความจำเป็นเร่งด่วนในการศึกษาผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่เพิ่มขึ้นของการขุดคริปโต

Source: Bitcoinist