<?php wp_title('|', true, 'right'); ?>

Peter Schiff กล่าวแซะนักลงทุน Bitcoin “แม้ราคาจะพุ่ง 20% ก็ไม่ได้หมายความว่า Bitcoin จะดีกว่าทอง”

ติดตามสยามบล็อกเชนบนSiam Blockchain

เมื่อวันที่ 14 มีนาคม Peter Schiff CEO และหัวหน้านักยุทธศาสตร์จาก Euro Pacific Capital Inc. ได้โพสต์บน Twitter ส่วนตัว กล่าวว่า “การที่ Bitcoin ราคาพุ่งขึ้น 20% หลังจากรอคอยการเปลี่ยนทิศทางของ FED มาอย่างยาวนาน ในขณะที่ทองคำราคาพุ่งขึ้นเพียง 2.5% ไม่ได้หมายความว่า Bitcoin เป็นเครื่องมือที่ใช้ป้องกันภาวะเงินเฟ้อได้ดีกว่า ทั้งราคา Bitcoin และทองคำต่างกลับสู่ระดับเดียวกับเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ ควาแตกต่างระหว่างทั้งสองสิ่งนี้คือ มีเพียงการพุ่งขึ้นของราคาทองคำเท่านั้นที่มีความยั่งยืน”

ทวีตนี้ แสดงให้เห็นว่า Peter Schiff ยังคงเชื่อมั่นในทองคำ และไม่เห็นด้วยกับ Bitcoin ดังเช่นทุกที อย่างไรก็ตาม ในครั้งนี้ Changpeng Zhao CEO ของ Binance กระดานเทรดที่ใหญ่ที่สุดในโลก Crypto ได้ทวีตตอบกลับ โดยกล่าวว่า “พวกเรารู้ พวกเรารู้ว่าว่าทองคำเกือบจะดีพอ ๆ กัน”

แม้ว่าจะไม่ได้พูดตรง ๆ แต่การตอบกลับนี้ ได้แสดงให้เห็นว่า ในความคิดเห็นของ CZ นั้นมองว่า Bitcoin สามารถต้านทานภาวะเงินเฟ้อได้ดีกว่าทองคำ โดยการเห็นว่าทองคำนั้น สามารถต้องภาวะเงินเฟ้อได้ “ดีพอ ๆ” กับ Bitcoin

Bitcoin เป็น Crypto ที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อใช้ต่อต้านภาวะเงินเฟ้อโดยเฉพาะ จากการที่ Bitcoin มีจำนวนจำกัด ไม่สามารถผลิตเพิ่มได้ และไม่มีมนุษย์อยู่เบื้องหลัง ทำให้ Bitcoin ถูกชาวชุมชน Crypto มองว่าเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการจัดการกับภาวะเงินเฟ้อ จนมีวลีที่ว่า “Bitcoin คือทองคำดิจิทัล” ขึ้น

ในขณะที่ทองคำ เป็นสิ่งที่ใช้เพื่อเก็บมูลค่าของเงินเฟียตมาอย่างช้านาน ด้วยการถูกใช้เป็นสิ่งที่สามารถวัดมูลค่าของเงินสกุลนั้น ๆ ได้ เกิดเป็นระบบมาตรฐานทองคำที่ใช้กันเป็นสากล แม้ว่าบางประเทศจะเคยหยุดใช้มาตรฐานนี้ไปครั้งหนึ่ง ดังที่เกิดขึ้นในประเทศสหราชอาณาจักรเมื่อปี 1931

จากทวีตของ Peter Schiff ชาวชุมชน Crypto ต่างออกมาแสดงความไม่เห็นด้วยเป็นจำนวนมาก สาเหตุหนึ่งเกิดจากการที่ Peter Schiff ทำการกล่าวโจมตี Bitcoin มาอย่างยาวนาน จนเกิดเป็นมีมบนอินเตอร์เน็ตที่เป็นที่รับรู้ในวงกว้าง ทำให้ชาวชุมชน Crypto ไม่เชื่อถือคำพูดของเขา

อย่างไรก็ตาม ยังมีชาว Twitter อีกหลายคนที่ตั้งข้อสงสัยว่า นักลงทุนไม่สามารถถือ Bitcoin และทองคำพร้อมกันได้หรือ ? ในเมื่อทองคำและ Bitcoin ต่างมีข้อดีในตัวของมันเอง

การเลือก Bitcoin หรือ ทองคำ จึงอาจไม่มีความจำเป็นเสมอไป เนื่องจากทั้ง Bitcoin และทองคำต่างมีจุดประสงค์เดียวกัน คือ การเป็นเครื่องมือป้องกันภาวะเงินเฟ้อที่กำลังก่อตัวขึ้นทั่วโลกในขณะนี้

อ้างอิง:

Investopedia