<?php wp_title('|', true, 'right'); ?>

สหภาพยุโรป ผ่านร่างกฎหมาย ที่อาจกำหนดให้ Smart Contracts มีปุ่ม “รีเซ็ตตัวเอง”

ติดตามสยามบล็อกเชนบนSiam Blockchain

รัฐสภาของยุโรปเมื่อวันอังคารลงมติเห็นชอบเกี่ยวกับการควบคุม ที่อาจกำหนดให้ Smart Contact ต้องมี ‘ปุ่มทำลายตัวเอง ‘เพื่อรีเซ็ตหรือยกเลิกการทำธุรกรรม

ร่างกฎหมายของสหภาพยุโรปปี 2022 ที่รู้จักกันในชื่อ Data Act ได้รวมบทบัญญัติที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ผู้คนสามารถควบคุมข้อมูลจาก  smart devices ได้มากขึ้น แต่นั่นก็ได้สร้างความกังวลในชุมชน Web3

เมื่อวันอังคาร ส.ส.อียู จำนวน 500 คนก็ได้ลงมติเห็นชอบร่างกฎหมายนี้ โดย 23 คนคัดค้าน และ 110 คนเลือกไม่โหวตลงคะแนน

“กฎใหม่จะให้อำนาจแก่ผู้บริโภคและบริษัทต่าง ๆ โดยการให้สิทธิ์แก่พวกเขาเกี่ยวกับสิ่งที่สามารถทำได้กับข้อมูลที่สร้างขึ้นโดยผลิตภัณฑ์ที่เชื่อมต่อ” Pilar del Castillo Vera หัวหน้าฝ่ายนิติบัญญัติกล่าวระหว่างการอภิปรายเกี่ยวกับร่างกฎหมาย

บทบัญญัติที่รวมอยู่ในร่างกฎหมายฉบับใหม่ของ del Castillo Vera หมายความว่า Smart Contact จะต้องมีการควบคุมการเข้าถึงและปกป้องความลับทางการค้า พวกเขายังต้องมีฟังก์ชันเพื่อหยุดหรือรีเซ็ต ซึ่งเป็นสิ่งที่ผู้เชี่ยวชาญกังวลว่า อาจเป็นการบั่นทอนจุดประสงค์หลักของพวกเขา

อย่างไรก็ตามไม่ใช่ทุกคนที่เห็นด้วยกับร่างกฎหมายนี้

Thibault Schrepel รองศาสตราจารย์แห่งมหาวิทยาลัย VU Amsterdam ทวีตว่า “มาตรา 30 ตามที่ร่างไว้ในปัจจุบัน จะเป็นการเปลี่ยนแปลงจุดประสงค์เดิมของ Smart Contract ที่ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้” Thibault Schrepel รองศาสตราจารย์แห่งมหาวิทยาลัย VU Amsterdam

“มันเป็นอันตรายต่อสัญญา Smart Contact ในระดับที่ไม่มีใครสามารถคาดเดาได้”

Schrepel ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายบล็อกเชนเชื่อว่า ข้อความทางกฎหมายไม่ชัดเจนว่าในทางปฏิบัติแล้วใครจะต้องกดปุ่มหยุดทำงานนี้บนสัญญา Smart Contact ซึ่งมันจะผิดกับหลักการพื้นฐานที่ว่าโปรแกรมอัตโนมัติไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยใครก็ตาม .

ที่มา : coindesk