<?php wp_title('|', true, 'right'); ?>

Ethereum ถูกเบิร์นทิ้งไปแล้วกว่า 66,000 ETH ในปี 2023 

ติดตามสยามบล็อกเชนบนSiam Blockchain

ในปี 2023 จำนวนเหรียญ Ethereum (ETH) ที่ถูกเบิร์นทิ้งไปนั้นทั้งหมดสูงถึง 66,000 ETH ซึ่งมีมูลค่าประมาณ 117 ล้านดอลลาร์หากเทียบกับราคา ETH ในตอนนี้ที่ $1,780

อุปทานที่ลดลงอย่างมากนี้คาดว่าจะบรรเทาแรงกดดันที่เกิดขึ้นกับ Ethereum ได้เลยไม่น้อยและมันจะทำให้ Ethereum หายากขึ้น 

ด้วยกลไกในการเบิร์นในตอนนี้ของ Ethereum จะทำให้มีเหรียญ Ethereum ประมาณ 614,000 ETH ที่จะถูกลบอันตรธานหายไปออกจากการหมุนเวียนในตลาดทุก ๆ ปี ซึ่งหากลองคิดเป็นราคาของ Ethereum ตอนนี้จะเท่ากับว่า Ethereum กว่า 1,090 ล้านดอลลาร์ที่จะถูกเบิร์นทิ้งไป

เครือข่าย Ethereum ได้รับการอัพเดทที่สำคัญในเดือนสิงหาคม 2021 หรือที่เรียกว่า London Hard Fork ซึ่งเป็นการเปิดตัวมาตรฐานโทเค็น EIP-1559 

สิ่งนี้นำไปสู่การเปิดใช้กลไกเบิร์นค่าธรรมเนียมในการทำธุรกรรม ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาเครือข่าย Ethereum ได้เกิดการเบิร์นเหรียญทิ้งอย่างต่อเนื่องทำให้อุปทานของเหรียญ Ethereum โดยรวมลดลงและสร้างสภาวะเงินฝืดแก่ตัวเหรียญเอง

การเบิร์นเหรียญอย่างต่อเนื่องมีผลกระทบโดยตรงต่อระบบนิเวศของ Ethereum เนื่องจากกลไกดังกล่าวได้ลดจำนวนเหรียญทั้งหมดในการหมุนเวียน 

อุปทานที่ลดลงนี้ผนวกรวมกับความต้องการที่เพิ่มขึ้นของนักลงทุนในตัวเหรียญ Ethereum อาจสามรถในการผลักดันราคาของ Ethereum ให้สูงขึ้นได้ในอนาคตอัตราการเบิร์นปัจจุบันที่ประมาณ 614,000 ETH ต่อปีนั่นจะยิ่งทำให้เห็นถึงความสำคัญของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากมาตรฐานโทเค็น EIP-1559

ที่มา : U.Today