<?php wp_title('|', true, 'right'); ?>

นักวิเคราะห์ชี้ ! Bitcoin Marketcap จะต้องเพิ่มขึ้นอีก 18 ล้านล้านดอลลาร์ เพื่อให้ราคา BTC พุ่งแตะ $1 ล้าน

ติดตามสยามบล็อกเชนบนSiam Blockchain

นักวิเคราะห์ Crypto ที่ใช้นามแฝงว่า Ali (@ali_chats) ได้โพสต์ทวีตเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาว่า “ตลาด Crypto มาถึงจุดสูงสุดแล้ว และพวกเราทุกคนจำเป็นต้องลงทุนใน Bitcoin กันอีก 18 ล้านล้านดอลลาร์ขึ้นไป เพื่อผลักดันให้มูลค่า Bitcoin เพิ่มขึ้นจนถึง 1 ล้านดอลลาร์ภายใน 3 เดือนข้างหน้า” 

ตามโพสต์ทวีตของ Ali จำนวนเงินลงทุนที่จำเป็นในช่วยยกระดับราคาของ BTC ให้พุ่งขึ้นแตะ 1 ล้านดอลลาร์ คือ 18,797,203,666,237 ดอลลาร์ หรือประมาณ 639,960,197,418,871 บาท

นักวิเคราะห์กล่าวเพิ่มเติมว่า “การคำนวณอย่างง่าย ๆ นี้ ไม่ได้คำนึงถึงปัจจัยต่าง ๆ เช่น สภาพคล่องของตลาด ข้อมูลเชิงลึกของ order book การอ่อนค่าของเงินดอลลาร์สหรัฐ และการเปลี่ยนแปลงอื่น ๆ ในตลาด”

เมื่อวานนี้ Ali กล่าวว่า การที่ทุกคนพูดว่า Bitcoin จะมีมูลค่าถึง 1 ล้านดอลลาร์ในอีก 90 วันข้างหน้า อาจเป็นสัญญาณ top signal ของตลาด

ในขณะที่โพสต์ทวีต Ali อธิบายว่าค่า RSI รายวันของ Bitcoin แสดงให้เห็นว่าราคา Bitcoin ได้มาถึงจุดสูงสุดแล้ว เนื่องจากเส้น RSI มีความลาดชัน และอยู่ในตำแหน่งที่ใกล้กับโซน overbought มากกว่าโซน oversold

อย่างไรก็ตาม ดูเหมือนว่าราคา Bitcoin จะสามารถพุ่งทะยานขึ้นไปจนทำจุดสูงสุดที่ 28,459 ดอลลาร์ได้สำเร็จในเช้าวันนี้ ก่อนที่ราคาจะย่อตัวลงมาเล็กน้อยจนอยู่ที่ 27,760 ดอลลาร์ ในขณะที่เขียนบทความ โดยตามรายงานของ CoinMarketCap ณ เวลาปัจจุบัน มูลค่าตลาดของ Bitcoin ยังคงนับว่าเป็นมูลค่าที่เพิ่มขึ้น 2.31% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา

ที่มา: coinedition