<?php wp_title('|', true, 'right'); ?>

ค่าธรรมเนียม Ethereum ยังคงต่ำแม้ราคาจะสูงขึ้นอย่างรุนแรง สิ่งนี้บ่งบอกอะไร

ติดตามสยามบล็อกเชนบนSiam Blockchain

ตามข้อมูลจาก Santiment บริษัทวิเคราะห์บล็อกเชนออนไลน์ได้แสดงให้เห็นว่าค่าธรรมเนียมในการทำธุรกรรมของ Ethereum ลดลงต่ำกว่า 2 ดอลลาร์ต่อธุรกรรม โดยค่าธรรมเนียมเฉลี่ยซึ่งวัดจากจำนวนค่าธรรมเนียมทั้งหมดในสกุลเงินดิจิทัลทั้งหมด

ค่าธรรมเนียมของ Ethereum จะเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับการรับส่งข้อมูลและจำนวนธุรกรรมที่เกิดขึ้นในช่วงนั้น ๆ โดยผู้ที่ต้องการให้ธุรกรรมของพวกเขาเป็นไปอย่างรวดเร็วก็ต้องแลกมากับค่าธรรมเนียมที่สูงขึ้นกับธุรกรรมของพวกเขาเพื่อให้แน่ใจว่าพวกเขาได้รับการจัดลำดับความสำคัญในเครือข่าย

ในทางกลับดันเมื่อมีผู้ใช้งานไม่มากนักบนเครือข่าย ค่าธรรมเนียมก็จะลดลงเนื่องจากไม่มีนักลงทุนจำนวนมากเข้าแข่งขันกันเพื่อให้ธุรกรรมของพวกเขาเสร็จเร็วขึ้นอีกต่อไป

ในช่วงที่กราฟทำราคาพุ่งขึ้นสูงสุดค่าธรรมเนียม Ethereum ได้เพิ่มขึ้นสู่ 8.12 ดอลลาร์ ซึ่งตอนนั้นจำนวนผู้ใช้งานได้พุ่งสูงขึ้นก่อนที่ท้ายที่สุดราคาจะลดลงอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตามนั่นไม่ใช่ทั้งหมดเนื่องจากค่าธรรมเนียมที่สูงอาจเกิดจากผลจากการที่นักลงทุนปั่นราคาเหรียญสกุลเงินดิจิทัลให้พุ่งขึ้นอย่างรวดเร็ว

ปัจจุบัน Ethereum ทำราคาพุ่งขึ้นเหนือ 1,800 ดอลลาร์ในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา ซึ่งเป็นระดับราคาที่เหรียญไม่เคยไปถึงก่อนหน้านี้ตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2022 เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของราคาล่าสุดอาจทำให้ค่าธรรมเนียม ETH เพิ่มขึ้นเล็กน้อย แต่ตอนนี้ค่าธรรมเนียมได้ลดลงเหลือเพียง 1.75 ดอลลาร์เท่านั้น

อย่างไรก็ตาม Santiment คิดว่านี่อาจเป็นสัญญาณที่ดีสำหรับ ETH เนื่องจากหมายความว่าราคาจะไม่พบอุปสรรคในการทำธุรกรรม อีกทั้งนักวิเคราะห์บางรายได้มองว่านี่อาจเป็นประตูสู่ระดับราคา 2,000 ดอลลาร์